Jūsu pārlūks ir novecojis, līdz ar to šīs lapas pilnvērtīga funkcionalitāte nebūs pieejama!
/ 23.12.2022 17:31

Jēkabpils bērnudārzs “Zvaigznīte” Ziemassvētku noskaņās svin 50 gadu jubileju 46

Jēkabpils bērnudārzs “Zvaigznīte” Ziemassvētku noskaņās svin 50 gadu jubileju
Skatīt video

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” savu 50 gadu jubileju svinēja Ziemassvētku noskaņās, jo iestādes dzimšanas diena ir 23.decembrī. Bērniem bija sarūpēta īpaša svētku programma. Vislielākais prieks viņiem bija par kopīgām rotaļām ar Ziemassvētku vecīti.

“Mēs kolektīvā esam ļoti daudz “zvaigžņu” – gan lielo, gan mazo,” stāsta bērnudārza “Zvaigznīte” vadītāja Anita Apine. “Mums ir 410 mazās “zvaigznītes” un 84 lielās. Šodien mēs svinam mūsu “zvaigznīšu” saimes 50 gadu jubileju, kurai esam ļoti nopietni gatavojušies. Katra grupiņa kopā ar vecākiem ir izgatavojusi kādu neparastu eglīti. Mēs katru gadu Ziemassvētkus svinam kopā ar savu jubileju tieši šajā dienā.”

Bērnudārzs “Zvaigznīte” tika dibināts 1972.gada 23.decembrī un sākotnēji atradās ēkā, kas tagad ir pārbūvēta Sociālā dienesta vajadzībām. Tagad iestāde izvietota Meža ielā, bet filiāle atrodas Jaunā ielā.

“Es bērnudārzā strādāju jau 18.gadu,” stāsta pirmsskolas skolotāja Agnese. “Mūsu kolektīvs ir ļoti radošs un atsaucīgs. Vienmēr pirms pasākumiem taisām sanāksmes, kurās kopā vienojamies par projektiņiem un darāmajiem darbiem. Man ļoti patīk šeit strādāt, tāpēc es šeit esmu.”

Pasākuma laikā bērni ar prieku gāja rotaļās, dziedāja, kā arī dejoja mūzikas pavadījumā.

Sandra Paegļkalne

T
Teologs Teodors 28.12.2022 11:45
Cikmēr tauta kaut jel kādā formā pieminēs mūsu pestītāju Jēzu Kristu, tautai vēl ir kaut kāda cerība uz izdzīvošanu. Jebkādi mēģinājumi atgādināt un mācīt par kristīgām tēmām ir apsveicami, kā to ir norādījis arī Tā Kunga apustulis Pāvils vēstulē Filipijas draudzei 1. nodaļā 18. pantā.
Var tikai priecāties, ka Latviju vēl nav pārņēmis tas pats vājprāts, kas liek policijai arestēt personu, kura vienkārši stāv netālu no abortu klīnikas un DOMĀS(!!!) lūdz Dievu, lai sievietes apdomātos un nenoslepkavotu savus vēl nedzimušos bērnus.

Palūkojieties uz šo : https://www.youtube.com/watch?v=3puPRGPjz8w

Ja tādiem, kā ,,skolnieciņi,, netiks izrādīta pretestība, tad nav ilgi jāgaida, ka līdzīgas lietas notiks arī pie mums. Un tas jau būs mūsu gala sākums.
b
bet... 28.12.2022 14:10
Dievs ir miris.
T
Teologs Teodors 29.12.2022 16:25
bet... rakstija: Dievs ir miris.
Jāņa evaņģēlijs, 5. nodaļa
17 Bet Viņš (Jēzus) tiem atbildēja: Mans Tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī Es darbojos.
18 Šo vārdu dēļ jūdi vēl vairāk meklēja Viņu nokaut, tāpēc ka Viņš ne vien sabatu neievēroja, bet arī Dievu sauca par Savu Tēvu, Sevi pielīdzinādams Dievam.
19 Tad Jēzus turpināja: Patiesi, patiesi Es jums saku: Dēls no Sevis neko nevar darīt, ja Viņš neredz Tēvu to darām. Jo, ko Tas dara, to arī Dēls dara tāpat,
20 jo Tēvs mīl Dēlu un Tam rāda visu, ko pats dara; un Viņš Tam rādīs vēl lielākus darbus nekā šos, ka jūs brīnīsities.

Kā Dievs var darboties, ja Viņš ,,ir miris ,, ?
Pastāsti!
T
Teologs Teodors 27.12.2022 08:00
Tā Kunga Vārds, Jūdas vēstule :

17 Bet jūs, mīļie, pieminiet vārdus, kurus jums mūsu Kunga Jēzus Kristus apustuļi ir sacījuši savā laikā;
18 to viņi teica jums: pēdējā laikā būs smējēji, kas dzīvos savās pašu bezdievīgajās kārībās, -
19 tie, kas nošķiras, laicīgi cilvēki, kam nav Gara.
20 Bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā visusvētākajā ticībā, lūdziet Dievu Svētajā Garā.
21 Un pasargait sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību.
22 Un citus, kas šaubās, apžēlojiet,
23 glābiet, no uguns izraudami, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdami pat miesas apgānītās drēbes.
24 Bet Tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat, un nostatīt nevainīgus un līksmus Savas godības priekšā,
25 vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, godība, varenība, spēks un vara no mūžības, tagad un mūžu mūžos! Āmen.

S
Skolnieciņš 27.12.2022 09:19
Teolog Teodor, tu esi tik pat mīļš, cik tantes ar krīstīgajiem reklāmas bukletiem Rīgas ielās. Tas ir ļoti mīļi. Man patīk, ka tu citē Bībeles tekstus, varbūt pat tādus Bībeles tekstus kādu oriģinālajā Bībelē nav. Lūdzu, vienmēr liec konkrētas atsauces uz Bībeles citātiem: Vecā Derība vai Jaunā Derība, grāmatas nosaukums, rindkopas numurs vai numuri. Un,lūdzu, Bībeles grāmatu nosaukumus raksti ne tikai latīniski, bet arī latviski, jo dažādos Bībeles izdevumos tie var variēt. Vari arī likt atsauci angliski. Angļu valodas Bībeles izdevumi ir pieejami internetā un ir publiski iztirzāti, kāpēc ir viegli kritizēt senebreju mitoloģiju un ebreju monoteismu. Viss jau ir noticis pirms manis, man atliek vien pareizu kritiku atrast un pārpublicēt.
Ar mīlestību, Tavs Skolnieciņš
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
P
Pareizaisjautājums 27.12.2022 10:11
Skolnieciņš rakstija: Teolog Teodor, tu esi tik pat mīļš, cik tantes ar krīstīgajiem reklāmas bukletiem Rīgas ielās. Tas ir ļoti mīļi. Man patīk, ka tu citē Bībeles tekstus, varbūt pat tādus Bībeles tekstus kādu oriģinālajā Bībelē nav. Lūdzu, vienmēr liec konkrētas atsauces uz Bībeles citātiem: Vecā Derība vai Jaunā Derī..
Skolnieciņ, vai pats maz saprati, ko atkal esi samurgojis?
S
Skolnieciņš 27.12.2022 15:15
Pareizaisjautājums rakstija: Skolnieciņ, vai pats maz saprati, ko atkal esi samurgojis?
Pareizaisjautājums 27.12.2022 10:11 Piemēram, internetā var atrast informāciju par to, kā senie ebreji sektantiskā, fašisma ekstāzē veica citu tautu genocīdu. Un uz šādām nenormālībām ir balstīta Bībele.
Senāk tagadējās Palestīnas un Izraēlas teritorijā dzīvoja septiņas tautas – kānaānieši, hetieši, amorieši, ferisieši, chīvieši jebusieši – līdz brīdim, kad ebreju cilts Dievs Jahve ebrejiem apsolīja piena un medus upes. Mozus otrā grāmata (saukta EXODUS) 3. nodaļa 8. rindkopa: «Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no ēģiptiešu rokām un tos izvestu no šīs zemes uz labu un plašu zemi, kur piens un medus tek, kānaāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, chīviešu un jebusiešu zemi.». Un ebreji sekoja ebreju cilts Dieva Jahves norādījumiem ar fanātisku degsmi. Mozus piektā grāmata (saukta DEUTERONOMIUM) 21. nodaļas 16., 17. un 18. rindkopa: «Turpretī no šo kaimiņu tautu pilsētām, ko tas Kungs, tavs Dievs, tev dos tavās rokās, tev neko nebūs atstāt dzīvu, kam vien ir dzīva dvaša. Bet iz...
S
Skolnieciņš 27.12.2022 15:16
Skolnieciņš rakstija: Pareizaisjautājums 27.12.2022 10:11 Piemēram, internetā var atrast informāciju par to, kā senie ebreji sektantiskā, fašisma ekstāzē veica citu tautu genocīdu. Un uz šādām nenormālībām ir balstīta Bībele. Senāk tagadējās Palestīnas un Izraēlas teritorijā dzīvoja septiņas tautas – kānaānieši, hetieši,..
Bet iznīcības lāsta piepildījumā tev ir jāiznīcina hetieši un amorieši, kānaānieši un ferisieši, hīvieši un jebusieši, kā tas Kungs. Tavs Dievs, tev ir pavēlējis. Lai tie jūs neiemācītu atdarināt visas tās negantības, kas tiem piemīt, un ko tie dara, kalpodami saviem dieviem, ka jūs neapgrēkotos pret to Kungu, savu Dievu.». Mozus otrajā grāmatā (Toras piecu grāmatu cikla otrajā grāmatā) ebreju cilts Dievs Jahve ebreju tautai sola labu zemi un pārticību, bet jau Mozus piektajā grāmatā (Toras piecu grāmatu ciklu noslēdzošajā grāmatā) ebreju cilts Dievs Jahve aicina ebreju tautu veikt veselu septiņu tautu genocīdu – totālu iznīcību. Un ebreji tam piekrīt, un ebreji to izdara. Rabīns Mozus neizsaka it nekādu sašutumu par šādu cietsirdīgu un prātam neaptveramu rīcību. Rabīnu Mozu viss pilnībā apmierina.
T
Teologs Teodors 27.12.2022 18:23
Skolnieciņš rakstija: Bet iznīcības lāsta piepildījumā tev ir jāiznīcina hetieši un amorieši, kānaānieši un ferisieši, hīvieši un jebusieši, kā tas Kungs. Tavs Dievs, tev ir pavēlējis. Lai tie jūs neiemācītu atdarināt visas tās negantības, kas tiem piemīt, un ko tie dara, kalpodami saviem dieviem, ka jūs neapgrēkotos pre..
Mozus reakcija uz Dieva pavēli ir absolūti korekta. ja Dievs ir pavēlējis iznīcināt tautas, kas piekopj nešķīstu dzīvesveidu, tās arī ir jāiznīcina.
Mozus pazina Dievu un viņam nebija nekādu šaubu.
Bet Skolnieciņš dzīvo savā apsēstības stāvoklī , velk ar pirkstu pa Svēto Rakstu rindām un meklē Dieva noliegumu.
Jēzus skaidri saka - kas meklē, tas atrod! Ja kāds meklē Bībelē Dieva noliegumu, tad viņš to tur arī atrod.
Skolnieciņ, šīs lietas nav ar cilvēka samaitāto loģiku apspriežamas, bet tās ir jāuzlūko ar Svētā Gara apskaidrotu skatienu.
S
Skolnieciņš 26.12.2022 18:08
Skandināvu Dievam Odinam – Visa Tēvam – ir daudz vārdu. Jūles svētku nosaukums (angliski: Yule) nāk no Dieva Odina vārda Jól jeb Jólnir. Šajos svētkos ticīgie lūdz Dievam Odinam aizsardzību, lai Dievs Odins pasargātu ļaudis no ļaunajiem gariem un visādiem nešķīstajiem. Un Dievs Odins uzklausa cilvēku lūgšanas un dāva savu dievišķo aizsardzību. Jūles svētki lieliski der pagāniem (daudzdievjiem) un arī ateistiem (bezdievjiem). Šie svētki ir visai lustīgi. Tos svin 12 dienas. Galvenais ir ticēt labajam un nezaudēt cilvēcību. Vispārcilvēcīgās vērtības ir labas līdzpastāvēšanas pamatā. Ticēsiem senajiem Dieviem un tapsim svētīti!!!
Ar cieņu, Skolnieciņš
©Skolnieciņš 1999-bezgalība
T
Teologs Teodors 25.12.2022 12:15
Dieva vārds, Psalms 1.
1 Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā,
2 bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību.
3 Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.
4 Ne tādi ir bezdievīgie: tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām.
5 Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki,
6 jo Tas Kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu.
S
Skolnieciņš 25.12.2022 17:14
Aizej uz baznīcu un izsūdzi grēkus, teolog!!!
S
Skolnieciņš 25.12.2022 10:32
Tagad ir Ziemassvēti – ziemas nogales svētki, kuros dažādas tautas svin ko savu. Un es ticu, ka Slāvu Dievi – Dievs Jarila, Dievs Veļes, Dievs, Svarogs, Dievs Perūns, Dievs Stribogs, Dievs Daždzbogs, Dievs Belobogs, Dievs Černobogs, Dieviete Māra, Dieviete Makoša, Dieviete Lada, Dieviete Ļeļa, Dieviete Živa – ir Ukrainas un ukraiņu tautas pusē. Ukraiņiem vajag spēku, izturību un veiksmi, lai cīnītos pret okupantiem – Krievijas armiju. Šogad Ziemassvētki ir skumīgi. Bet es no sirds ticu, ka Ukraina uzvarēs.
Ar cieņu, Skolnieciņš
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
P.S. Ticības brīvība ir svēta. Un es esmu par ticības brīvību, par reliģiju un uzskatu dažādību.
T
Teologs Teodors 26.12.2022 17:54
Ziemassvētki ir vienmēr priecīgi, jo tiek atzīmēta Jēra dzimšana. Šis Jērs tika nokauts Tavā vietā Skolnieciņ. Ja Tu šo nespēj vēl saprast, tad nezaimo. Bet, ja saprazdams tomēr zaimo, tad rēķinies ar mūžīgo sodu un otro nāvi.
S
Skolnieciņš 27.12.2022 15:17
Teologs Teodors rakstija: Ziemassvētki ir vienmēr priecīgi, jo tiek atzīmēta Jēra dzimšana. Šis Jērs tika nokauts Tavā vietā Skolnieciņ. Ja Tu šo nespēj vēl saprast, tad nezaimo. Bet, ja saprazdams tomēr zaimo, tad rēķinies ar mūžīgo sodu un otro nāvi.
26.12.2022 17:54 Nu, tu esi aptracis lopkopis! Es par tevi sūdzēšos dzīvnieku policijai!!!
S
Skolnieciņš 27.12.2022 15:20
Teolog Teodor, tu to raksti nopietni? Es paužu līdzjūtību ukraiņu tautai, bet tu raksti par kaut kādu tizlu prieku. Tavs prieks ir nevietā!!!
S
Skolnieciņš 24.12.2022 22:18
My sword for Tyr! My blood for Thor! My hearth for Freya! My life for Odin! ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
t
tristihs 25.12.2022 12:20
Redzi Skolnieciņ, kā iet valstīm, kuras izraisa agresiju un jaucas citu valstu lietās...

Miljoniem cilvēku bez elektrības un 27 bojāgājušie. Vētra izraisa svētku haosu ASV
Līdz šim vētra ASV ietekmējusi gandrīz 250 miljoni cilvēku (avīžu ziņa).
j
jā, jā 25.12.2022 12:50
tristihs rakstija: Redzi Skolnieciņ, kā iet valstīm, kuras izraisa agresiju un jaucas citu valstu lietās... Miljoniem cilvēku bez elektrības un 27 bojāgājušie. Vētra izraisa svētku haosu ASV Līdz šim vētra ASV ietekmējusi gandrīz 250 miljoni cilvēku (avīžu ziņa).
Krievijā arī haoss uzņem apgriezienus un odziņas tikai vēl priekšā.
S
Skolnieciņš 25.12.2022 17:10
Tristih, krievi nerunā angliski. Un piedevām krievi godā kristiešu Dievu Jahvi/Jehovu un rabīnu Jēzu Kristu. Tu tagad mēģini fašistiskās krievijas neprātā vainot Skandināvu Dievus. Tas ir nožēlojami. Kristieši taisa sūdus, bet vainu noveļ uz pagāniem.
Jaukus Ziemassvētkus, precīzāk, Jūles svētkus!!! Merry Yule!!!
Ar cieņu, Skolnieciņš
T
Taleirāns 26.12.2022 18:00
jā, jā rakstija: Krievijā arī haoss uzņem apgriezienus un odziņas tikai vēl priekšā.
Tas īsais ,,haoss,, kurš bija uzlikts Krievijai kā Dieva sods, bija boļševiku vara, kura Krieviju iemanījās gandrīz iznīcināt.
Tev taisnība, ,,odziņas,, būs visai negaidītas, ja Krievija zaudēs, jo tas automātiski nozīmē ārkārtīgi lielas pārmaiņas Krievijā.
Ir iespējams, ka pie varas nāks tādi, kas gribēs TŪLĪT atjaunot Krievijas Impēriju 1913. gada robežās.
Tad Putinu visi atcerēsies ar skumjām nopūtām.
T
Taileirānam 26.12.2022 18:39
Taleirāns rakstija: Tas īsais ,,haoss,, kurš bija uzlikts Krievijai kā Dieva sods, bija boļševiku vara, kura Krieviju iemanījās gandrīz iznīcināt. Tev taisnība, ,,odziņas,, būs visai negaidītas, ja Krievija zaudēs, jo tas automātiski nozīmē ārkārtīgi lielas pārmaiņas Krievijā. Ir iespējams, ka pie varas nāks tādi, kas ..
Putins sen ir netiešā veidā atjaunojis boļševiku asiņaino varu, piemēri ir redzami visiem. Krievija tiks neitralizēta ar visām 1913, g. robežām, par to nav pat jāšaubās .
V
Visi 27.12.2022 07:56
Taileirānam rakstija: Putins sen ir netiešā veidā atjaunojis boļševiku asiņaino varu, piemēri ir redzami visiem. Krievija tiks neitralizēta ar visām 1913, g. robežām, par to nav pat jāšaubās .
Mums, ,,visiem,, , nekādi īpaši piemēri nav redzami. Ja Tev ir kādi piemēri, pastāsti, lai mēs varam novērtēt.

Tomēr, jau iepriekš mēs pieļaujam, ka pastāv milzīga atšķirība, starp latviešu strēlnieku atbalstīto Krievijas boļševiku varu un patreizējo Krieviju, kura beidzot sāk atjēgties no boļševiku nodarītā posta.
Piemēri ir visiem redzami. Viens no tiem - Krievija, tāpat kā caru laikos, ir atkal atguvusi pasaules līdera pozīcijas labības ražošanā un tiem nav vairs jāpērk pa 20 miljoni tonnu Kanādas kviešu , lai nenosprāgtu badā, kā Brežņeva laikos.
t
to Visi 27.12.2022 09:31
Visi rakstija: Mums, ,,visiem,, , nekādi īpaši piemēri nav redzami. Ja Tev ir kādi piemēri, pastāsti, lai mēs varam novērtēt. Tomēr, jau iepriekš mēs pieļaujam, ka pastāv milzīga atšķirība, starp latviešu strēlnieku atbalstīto Krievijas boļševiku varu un patreizējo Krieviju, kura beidzot sāk atjēgties no boļševiku..
Tavs naivai komentārs - arguments liek tikai pasmaidīt. Atšķirība ar padomju varu patreiz samazinās ar katru dienu Krievijā , kaut vai tieksme uzbrukt kaimiņu valstīm, ko labprāt veica boļševiki pasaules revolūcijas vārdā, tagad krievu pasaules vārdā, atbrīvojot kādu no kaut kāda pašu iedomāta rēga... Nav taču jēga to visu te atkārtot, to arī zina visi, izņemottevi.
V
Visi 27.12.2022 10:17
to Visi rakstija: Tavs naivai komentārs - arguments liek tikai pasmaidīt. Atšķirība ar padomju varu patreiz samazinās ar katru dienu Krievijā , kaut vai tieksme uzbrukt kaimiņu valstīm, ko labprāt veica boļševiki pasaules revolūcijas vārdā, tagad krievu pasaules vārdā, atbrīvojot kādu no kaut kāda pašu iedomāta rēga...
Savā laikā Vācijā arī ,,visi,, zināja, ka žīdus ir jāiznīcina, jo ,,visi,, zināja, ka žīdi ir maitas.
Nacistu propagandai vajadzēja pavisam mazu laiku, lai ,,visus,, kulturālos vāciešus (Gētes un Šillera tauta!!!) pārvērstu par apsēstiem monstriem, kuri šāva, , kāra demolēja un stučīja visus, kas nebija kā ,,visi,,.
Varētu padomāt, ka pēc Vācijas denacifikācijas vair NEKAD neviena roka nepacelsies nacistu sveicienam . Bet, nekā! Esam atkal gatavi sākt visu no jauna... !
S
Skolnieciņš 27.12.2022 15:19
Visi rakstija: Savā laikā Vācijā arī ,,visi,, zināja, ka žīdus ir jāiznīcina, jo ,,visi,, zināja, ka žīdi ir maitas. Nacistu propagandai vajadzēja pavisam mazu laiku, lai ,,visus,, kulturālos vāciešus (Gētes un Šillera tauta!!!) pārvērstu par apsēstiem monstriem, kuri šāva, , kāra demolēja un stučīja visus, kas ne..
Vislielākie antisemīti ir 9. maija antifašisti! Tādi gnīdas kā riebjas!!!
t
to Visi 27.12.2022 10:17 27.12.2022 16:54
Visi rakstija: Savā laikā Vācijā arī ,,visi,, zināja, ka žīdus ir jāiznīcina, jo ,,visi,, zināja, ka žīdi ir maitas. Nacistu propagandai vajadzēja pavisam mazu laiku, lai ,,visus,, kulturālos vāciešus (Gētes un Šillera tauta!!!) pārvērstu par apsēstiem monstriem, kuri šāva, , kāra demolēja un stučīja visus, kas ne..
Tavs pašreizējās Krievijas salīdzinājums ar nacistisko Vāciju ir veiksmīgs , tādu politiku patreiz Krievija realizē, ebreju vietā ir ukraiņi, bet tas lietas būtību nemaz nemaina.
T
Taleirāns 27.12.2022 18:27
to Visi 27.12.2022 10:17 rakstija: Tavs pašreizējās Krievijas salīdzinājums ar nacistisko Vāciju ir veiksmīgs , tādu politiku patreiz Krievija realizē, ebreju vietā ir ukraiņi, bet tas lietas būtību nemaz nemaina.
Ukrainā neviens ukrainis nav nošauts tāpēc, ka pieder ukraiņu tautībai. Salīdzinājums ar vācu nacistiem pilnīgi nevietā.
t
to Taleirāns 27.12.2022 18:27 27.12.2022 18:39
Taleirāns rakstija: Ukrainā neviens ukrainis nav nošauts tāpēc, ka pieder ukraiņu tautībai. Salīdzinājums ar vācu nacistiem pilnīgi nevietā.
DDDD nu gan tu pateici, bet ar tādām lietām nemēdz jokot. Šauj individuāli, šauj ar raķetēm, šauj ar droniem un šauj visu iespējamo. Tāpēc jau krievi iebruka Ukrainā, to pats Putins bez minstināšanās pateica, ka ukraiņi ir jāiznīcina.
S
Skolnieciņš 24.12.2022 12:47
Latvieši ir pagāni, un šo dzīves patiesību nespēs atcelt nedz krustneši, nedz kristīgie misionāri. Lai godāti Latvju Dievi kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir! Priecīgus Ziemassvētkus!
S
Skolnieciņš 24.12.2022 07:21
Latvija ir Latvju Dievu zeme.
A
Astro 23.12.2022 19:36
Jubilejā ,,Zvaigznītē,,
Pussimts sveču eglītē.
S
Skolnieciņš 24.12.2022 07:21
Un? Kāpēc bērniem ir jāuzspiež kristīgo popkultūru? Tur nav nekā laba. Ja Tu gribi, lai latvieši būtu arī 22. un 23. gadsimtā, tad no baznīcēnu bulšitiem (muļķībām) pamazām ir jāatsakās.
Ar cieņu, Skolnieciņš
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
z
zinātājs 24.12.2022 09:48
Skolnieciņš rakstija: Un? Kāpēc bērniem ir jāuzspiež kristīgo popkultūru? Tur nav nekā laba. Ja Tu gribi, lai latvieši būtu arī 22. un 23. gadsimtā, tad no baznīcēnu bulšitiem (muļķībām) pamazām ir jāatsakās. Ar cieņu, Skolnieciņš ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Ja gribi zināt, tad bērnudārzu jau 50 gadus atpakaļ nosauca mazas zvaigznes vārdā, kad nekāda runa par kristīgo popkultūru pat runas nevarēja būt, jo PSRS un arī Latvijā valdīja diktatora Brežņeva režīms. Zvaigzne ir cerību simbols, kas neviļus, par spīti boļševismam, vadīja mūs cīņā uz neatkarību.
S
Skolnieciņš 24.12.2022 10:05
zinātājs rakstija: Ja gribi zināt, tad bērnudārzu jau 50 gadus atpakaļ nosauca mazas zvaigznes vārdā, kad nekāda runa par kristīgo popkultūru pat runas nevarēja būt, jo PSRS un arī Latvijā valdīja diktatora Brežņeva režīms. Zvaigzne ir cerību simbols, kas neviļus, par spīti boļševismam, vadīja mūs cīņā uz neatkarību.
Kādu cerību var nest Sātana zvaigzne? Par piecstaru zvaigznes latvisko nozīmi neviens, izņemot Tevi nezin. Angliski runājošajā pasaulē tā ir Sātana zvaigzne, ko sātanisti izmanto kā piederības zīmi Sātanam. Un štrunts, ka zvaigzni aplī zīmēja senie grieķu pagāni, senie grieķi filozofi. 20. gadsimtā piecstaru zvaigzne kļuva par Sātana baznīcas simbolu. Laešiem šis te zvaigžņotais sūds nav vajadzīgs. Ak, Dievi! Kādam aunam ir jābūt, lai šo dzeguzes ieperināto olu vel aizstāvētu!
Ar cieņu pret latvietību, Skolnieciņš
z
zinātājs 24.12.2022 13:30
Skolnieciņš rakstija: Kādu cerību var nest Sātana zvaigzne? Par piecstaru zvaigznes latvisko nozīmi neviens, izņemot Tevi nezin. Angliski runājošajā pasaulē tā ir Sātana zvaigzne, ko sātanisti izmanto kā piederības zīmi Sātanam. Un štrunts, ka zvaigzni aplī zīmēja senie grieķu pagāni, senie grieķi filozofi. 20. gadsimtā ..
Pentagramma ir viens no izplatītākajiem maģijas simboliem, kas pitagoriešiem ir arī veselības simbols. Kristietībā zvaigznes pieci stūri nozīmē piecas Jēzum cirstās brūces. Arī sātanisti izmanto gan krustus, gan zvaigznes. Vienīgā atšķirība tajā, ka šie simboli ir pagriezti par 180 grādiem, respektīvi, uz augšu pavērsti divi zvaigznes stari. Senajiem latviešiem pentagramma nebija zināma, jo grafiski tā diezgan sarežģīta forma, bet kāpēc to noliegt pavisam, ja, iespējams, tā var dot arī kādu labumu. Ka angliski runājošā pasaule zvaigzni uzskata tikai par Sātana simbolu, ir neargumentēts un populistisks apgalvojums.
a
atmiņa 24.12.2022 14:14
zinātājs rakstija: Pentagramma ir viens no izplatītākajiem maģijas simboliem, kas pitagoriešiem ir arī veselības simbols. Kristietībā zvaigznes pieci stūri nozīmē piecas Jēzum cirstās brūces. Arī sātanisti izmanto gan krustus, gan zvaigznes. Vienīgā atšķirība tajā, ka šie simboli ir pagriezti par 180 grādiem, respektī..
Senlatviešiem (senbaltiem) bija pazīstama astoņstaru zvaigzne - Auseklis. Par pentagrammu var diskutēt, jo pentagrammā iešifrēts zelta griezuma attiecības skaitlis 1,6..., bet zelta griezuma attiecība bija zināma senlatviešiem, to apstiprina arheoloģiskajos izrakumos konstatēto būvju paliekas. Bez zināšanām par zelta griezumu nav iedomājama nevienas nopietnas būves celtniecība, neatkarīgi no izmantoto būvmateriālu veida.
S
Skolnieciņš 24.12.2022 17:22
zinātājs rakstija: Pentagramma ir viens no izplatītākajiem maģijas simboliem, kas pitagoriešiem ir arī veselības simbols. Kristietībā zvaigznes pieci stūri nozīmē piecas Jēzum cirstās brūces. Arī sātanisti izmanto gan krustus, gan zvaigznes. Vienīgā atšķirība tajā, ka šie simboli ir pagriezti par 180 grādiem, respektī..
Atļaušos citēt luterāņa un reliģijas zinātnes profesora Haralda Biezā publikāciju zinātniskajā enciklopēdijā Encyclopædia Britannica: The Devil. The Devil, Velns (Lithuanian Velnias), has a well-defined role, which is rarely documented so well in the folklore of other peoples. Besides the usual outer features, several characteristics are especially emphasized. Velns, for instance, is a stupid devil. In addition, the Balts are the only colonialized people in Europe who have preserved a large amount of folklore that in different variations and situations portrays the Devil as a German landlord. Another evil being is the Latvian Vilkacis, Lithuanian Vilkatas, who corresponds to the werewolf in the traditions of other peoples. The belief that the dead do not leave this world completely is the basis for both good and evil spirits. As good spirits the dead return to the living as invisible beings (Latvian velis, Lithuanian vėlė), but as evil ones they return as persecutors and misleaders (La...
z
zinātājs 25.12.2022 11:06
Skolnieciņš rakstija: Atļaušos citēt luterāņa un reliģijas zinātnes profesora Haralda Biezā publikāciju zinātniskajā enciklopēdijā Encyclopædia Britannica: The Devil. The Devil, Velns (Lithuanian Velnias), has a well-defined role, which is rarely documented so well in the folklore of other peoples. Besides the usual oute..
Ja gribi zināt, tad Haralds Biezais ir masonu emisārs, kas tīšām nievā latviešu Velnu un sauc to par stulbu.
S
Skolnieciņš 25.12.2022 17:13
zinātājs rakstija: Ja gribi zināt, tad Haralds Biezais ir masonu emisārs, kas tīšām nievā latviešu Velnu un sauc to par stulbu.
Latviešiem Velna nav. Velns ir kristiešu Dievs. Palasi Veco Derību, tad redzēsi kristiešu Dieva patiesos vaibstus. Viņš ir maniaks.
z
zinātājs 26.12.2022 10:11
Skolnieciņš rakstija: Latviešiem Velna nav. Velns ir kristiešu Dievs. Palasi Veco Derību, tad redzēsi kristiešu Dieva patiesos vaibstus. Viņš ir maniaks.
Ja nezini, tad nerunā! Latviešu tautas pasakās čum un mudž no velniem un sumpurņiem.
S
Skolnieciņš 26.12.2022 17:33
zinātājs rakstija: Ja nezini, tad nerunā! Latviešu tautas pasakās čum un mudž no velniem un sumpurņiem.
Tad saki, draugs, kāpēc Tevis pieminētās latviešu tautas pasakas mats matā atgādina vācu pasaku sižetus? Tur arī figurē Velns. Pa LTV1 brīvdienās rāda infantilo vācu pasaku ekranizācijas. Man ir aizdomas, ka šo NElatviešu tautas pasaku autori, kurās figurē Velns, ir vācu baroni. Kristiešu izvazātos sūdus ir jāaizvāc no Latvijas kultūrtelpas un jāatdod atpakaļ pašiem kristiešiem. Lai ņem par labu!
N
Neķītrais masāžists 23.12.2022 19:13
Pirmos Zvaigznītes absolventus vai tad neuzaicināja?
S
Skolnieciņš 23.12.2022 19:03
Lūdzu, netaisiet tās piecstaru Sātana zvaigznes no dabas materiāliem. Izskatās pēc klišejiskas amerikāņu šausmenes par sātanistiem. Nu, piecstaru zvaigzni mūsdienās lieto Sātana baznīca. Latviešiem nevajag tik pretrunīgu, 20. gadsimta popkultūras notraipītu simbolu! Nu, nevajag latviešiem Holivudas āksta Antona Laveja daiļradi!!! To sūdu ir jāizspļauj atejā un tur arī jāatstāj....
Ar cieņu pret pagānismu, Skolnieciņš
J
Jefiņš 23.12.2022 18:41
Re, līdz simtam nav nemaz vairs tik tālu.

Pirms komentē

Portāla administrācija aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai  ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese  tiek saglabāta.

Noteikumi ->