Iniciatīva Tīri.Labi. sniedz atbalstu bezatkritumu iniciatīvām Līvānu novadā
Pievienots: 19.07.2021 11:07

rsz_1livanupet_atkritumukonteineri5.jpg
Pasludināti rezultāti iniciatīvas Tīri.Labi. rīkotajam projektu konkursam Līvānu un Salaspils novados. Projektu konkurss veidots, turpinot Tīri.Labi. iesāktās aktivitātes bezatkritumu dzīvesveida popularizēšanai Latvijas pilsētās. Finansiālu atbalstu zaļo ideju īstenošanai Līvānu novada pašvaldībā saņēmuši divi projekti. Līvānu novada pašvaldībā atbalstu saņēmuši Rožupes kultūras nams un Jersikas pamatskola. Rožupes kultūras nams apņēmies vairot izpratni par bioloģisko atkritumu pārstrādi un kompostēšanu, ierīkojot savā teritorijā kompostēšanas laukumu un izglītojot iedzīvotājus par atkritumu pārstrādi. Savukārt Jersikas pamatskola īstenos izglītojošas aktivitātes, lai vērstu skolēnu un iedzīvotāju uzmanību uz materiālu atkārtotas izmantošanas iespējām, pārtikas atkritumu samazināšanu skolā un mājās, kā arī vides resursu taupīšanu. Līvānu novada pašvaldībā skaidro: “Līvānu novads ir vērsta uz nemitīgu attīstību un dažādu jaunu ideju un iniciatīvu realizēšanu. Projekta Tīri.Labi Grantu konkurss ir nozīmīgs atbalsts vides aktivitāšu īstenošanai. Mūsu izvēlētie projekti būs kā kaut kas jauns un pamācošs ne tikai projektā noteiktajām mērķa grupām, bet gan visai sabiedrībai kopumā, kas popularizēs bezatkritumu dzīvesveida principus pašvaldībā. Dažādu resursu atkārtota izmantošana un bioloģisko atkritumu pārstrāde šobrīd ir ļoti aktuāla tēma. Mums prieks par Rožupes kultūras nama un Jersikas pamatskolas projekta idejām. Šo projektu realizēšana ir kā vēl viens solis uz “zaļāku” dzīvesveidu mūs novadā”. Līdz ar grantu konkursa izsludināšanu iniciatīva Tīri.Labi. uzsāka aktīvu sadarbību ar Salaspils un Līvānu pašvaldībām, lai ieviestu bezatkritumu dzīvesveida principus pašvaldību un to iedzīvotāju ikdienā. Pašvaldības ir apņēmušās attīstīt pilsētu infrastruktūru un pakalpojumus, lai iedzīvotāji un pilsētu viesi varētu samazināt atkritumu apjomu, kā arī atbalstīt iedzīvotāju prakses un kopienu iniciatīvas. Iniciatīva Tīri.Labi. tika uzsākta 2019.gadā, kad Cēsu pašvaldība apņēmās kļūt par bezatkritumu pilsētu. Tīri.Labi. tiek īstenots sadarbībā ar biedrību Zaļā Brīvība, pateicoties Coca-Cola Foundation sniegtajam finansiālajam atbalstam.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=30922