Jaunajā Jēkabpils novadā būs nepieciešami papildu resursi funkciju izpildei vairākās jomās
Pievienots: 03.06.2021 15:35

rsz_siznovadastrukturafoto.jpg
Ir izstrādāts jaunveidojamās Jēkabpils novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts. Tas tapis, apkopojot un analizējot īpaši veidotu darba grupu iesniegtos priekšlikumus. Projekta izstrādātāji secinājuši, ka ir vairākas jomas, kurās jaunajā pašvaldībā būs nepieciešami papildu resursi. Piemēram, lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt sabiedrisko kārtību, nepieciešami resursi pašvaldības policijas uzdevumu veikšanai pašreizējo Jēkabpils, Salas un Krustpils novadu teritorijās, kur šobrīd nav pašvaldības policijas. Tāpat nepieciešams stiprināt Aknīstes un Viesītes novadu sabiedriskās kārtības uzturēšanas resursus. Sporta jomā būs nepieciešami papildu resursi, lai arī attālākajās novada apdzīvotajās vietās norisinātos regulāri sporta pasākumi un tautas sporta aktivitātes, kā arī lai veicinātu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Katrā vietvarā vieni un tie paši pašvaldības pakalpojumi tiek organizēti atšķirīgi, arī šo pakalpojumu sniedzēji ir dažādi. Komunālos pakalpojumus pārsvarā sniedz pašvaldību kapitālsabiedrības. Arī turpmāk šīs funkcijas plānots saglabāt kapitālsabiedrību pārziņā, jo katrā no teritorijām jau šobrīd darbojas labi pārdomāta sistēma. Apvienojamajā novadā būs svarīgi saglabāt visu jomu pakalpojumu pieejamību tuvāk iedzīvotājiem, vienlaikus ieviešot visur vienādi augstus standartus, kā arī centralizējot administratīvos resursus. Perspektīvajā novada administratīvajā struktūrā liela nozīme būs informācijas komunikāciju tehnoloģijām, to pielietojumam un darbam ar liela apjoma informāciju. Labākā pašvaldību pieredze ir jāievieš visa novada teritorijā, nepieciešamības gadījumā pārkvalificējot darbiniekus. Jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts tiks iesniegts Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, bet lēmumu par jauno administratīvo struktūru pieņems jaunā novada deputāti jūlija mēnesī. Sīkāka informācija par to, kāda būs Jēkabpils novada jaunā struktūra, tiks publiskota tuvāko nedēļu laikā. https://www.youtube.com/watch?v=PKFeLSzlV80

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=30711