Konkurences padomes ieskatā SIA “Jēkabpils ūdens” novērsis iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus
Pievienots: 19.02.2021 11:10

rsz_siznotekudenuattirisana1.jpg
Konkurences padomē informē, ka SIA “Jēkabpils ūdens” ir novērsis iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus. Izmeklēšanu Konkurences padome bija uzsākusi aizdomās par iespējamo privāto asenizatoru darbības ierobežošanu tirgū. Līgumprojektā, kādu SIA “Jēkabpils ūdens” bija piedāvājis privātajiem asenizatoriem, bija iekļauta prasība iesniegt notekūdeņu pieņēmējam, šajā gadījumā uzņēmumam SIA “Jēkabpils ūdens”, atskaiti par savāktajiem notekūdeņiem reizi mēnesī, lai gan pašvaldības saistošie noteikumi paredz retāku iesniegšanu – reizi ceturksnī. Tāpat līgumprojekts paredzēja cenu par notekūdeņu pieņemšanu būtiski paaugstināt, kā arī noteica, ka asenizators drīkst nodot attīrīšanas iekārtās tikai tos notekūdeņus, kas iegūti Jēkabpils pilsētā, bet ne no teritorijām ārpus pilsētas, kamēr pats pašvaldības uzņēmums – SIA “Jēkabpils ūdens” – attīrīšanas iekārtās nodod arī ārpus Jēkabpils savāktos notekūdeņus. Konkurences padomē informē, ka tagad pašvaldības kapitālsabiedrība esot novērsusi visas nepilnības – mainījusi notekūdeņu pieņemšanas cenu, radusi iespēju privātajiem komersantiem noslēgt līgumu par notekūdeņu pieņemšanu, kas savākti arī ārpus pilsētas robežām, kā arī samazinājusi atskaišu iesniegšanas biežumu līdz vienai reizei ceturksnī. Privātais asenizators Dainis Dāboliņš, kurš šobrīd nesniedz asenizācijas pakalpojumus, jo viņu neapmierināja SIA “Jēkabpils ūdens” piedāvātais līgumprojekts, gan bija norādījis uz vēl vienu niansi, proti, ka uzņēmums prasīja privātajiem asenizatoriem atskaitēs norādīt pakalpojumu sniegšanas adreses un datumus. Šāda prasība noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos, un tie nav mainīti. Šis apstāklis palicis nemainīgs arī SIA “Jēkabpils ūdens” jaunajā līgumprojektā, proti, tajā teikts, ka asenizators: “nodrošina savākto un atvesto Notekūdeņu uzskaiti un iesniedz rakstveida atskaiti par savākto notekūdeņu apjomu, uzrādot pakalpojumu sniegšanas adresi, savākto notekūdeņu daudzumu un pakalpojuma sniegšanas datumu”. Konkurences padomē gan uzsver, ka SIA “Jēkabpils ūdens” pilda pašvaldības saistošos noteikumus un līdz ar to jaunajā līgumprojektā pārkāpumu neesot. Konkurences padomes ieskatā uzņēmums ir novērsis visas iespējamās konkurenci ierobežojošās darbības, tādēļ izmeklēšana ir izbeigta, nelemjot par pārkāpuma konstatēšanu un naudas sodu. https://www.youtube.com/watch?v=S4qLoyxkoag

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=30145