Jēkabpils Goda pilsoņa tituls šogad tiks piešķirts Leonīdam Salcevičam un Uldim Urtānam
Pievienots: 23.10.2019 23:38

rsz_goda-pilsoni.jpg
Šī gada 18.novembrī ar titulu “Jēkabpils Goda pilsonis” tiks sveikts ilggadējais Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs, pilsētas domes deputāts Leonīds Salcevičs, kurš apbalvojumu saņems par nopelniem Jēkabpils pilsētas attīstībā, ieguldījumu investīciju piesaistē, kā arī ilggadīgu, atbildīgu darbu sabiedrības labā, kā arī Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārsts otolaringologs Uldis Urtāns, kuram apbalvojums tiks piešķirts par nopelniem iedzīvotāju veselības aprūpē, kā arī ieguldījumu kultūrā un kristīgo un ģimenisko vērtību popularizēšanu. Tāpat Jēkabpils pilsētas pašvaldība 18.novembrī sveiks 14 jēkabpiliešus un vienu uzņēmumu ar Goda rakstiem, kā arī 29 jēkabpiliešus ar Atzinības rakstiem. Svinīgajā sarīkojumā 18.novembrī Jēkabpils pilsētas dome ar Goda rakstiem sveiks: 1. AS “Swedbank” Jēkabpils filiāles klientu konsultanti Nataļju Čemi – par ilggadēju augsti profesionālu darbu un ieguldījumu bankas pakalpojumu nodrošināšanā, 2. SIA “Jēkabpils autobusu parks” autobusa vadītāju Dzintaru Daudzvārdu – par ilggadēju augsti kvalitatīvu darbu un ieguldījumu Jēkabpils autobusa parka pakalpojumu nodrošināšanā, 3. SIA “Ošukalns” algu grāmatvedi Zoju Kuzņecovu – par ilggadēju augsti kvalitatīvu, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu SIA “Ošukalns” attīstībā, 4. Jēkabpils 3.vidusskolas ilggadēju direktoru Valdi Ozoliņu – par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu Jēkabpils 3.vidusskolā un ieguldījumu izglītības nozares attīstībā Jēkabpilī, 5. Jēkabpils 3.vidusskolas matemātikas skolotāju Inu Langušu – par ieguldījumu izglītības darbā, mērķtiecīgu un radošu darbu skolēnu talantu attīstīšanā, 6. SIA “LIKRA” – par ieguldījumu pilsētas attīstībā, aktīvu dalību jauniešus izglītojošos pasākumos un atbalstu sportam Jēkabpilī, 7. Jēkabpils reģionālās slimnīcas operāciju bloka virsmāsu Sandru Teimani – par ieguldījumu un augsti profesionālu darbu veselības aprūpē, 8. Jēkabpils reģionālās slimnīcas santehniķi Gunāru Siliņu – par ilggadēju augsti kvalitatīvu darbu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, 9. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas klavierspēles skolotāju, vokālo pedagogu Anitu Cinkmani – par ieguldījumu mūzikas izglītības darbā un vokālā ansambļa “Dižbrāļi” darbībā, 10. Jēkabpils mākslas skolas skolotāju Inetu Dzirkali – par ilggadēju pedagoģisko darbu un ieguldījumu mākslas izglītībā Jēkabpilī, 11. Jēkabpils mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības skolotāju Rutu Štelmaheri – par ilggadēju pedagoģisko darbu un ieguldījumu Jēkabpils kultūras dzīvē, 12. Jēkabpils Valts ģimnāzijas ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāju Dzintru Priekuli – par ieguldījumu izglītības un audzināšanas darbā, skolēnu talantu attīstīšanā, izciliem audzēkņu panākumiem olimpiādēs un konkursos, 13. Jēkabpils Valts ģimnāzijas direktoru Valerjanu Vizuli – par ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas attīstībā, 14. Sporta zāles “CF Jēkabpils” sporta treneri Aivi Ivbuli – par ieguldījumu veselīga dzīves veida popularizēšanā un crossfit sporta veida attīstībā Jēkabpilī, 15. Ilggadēju Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa priekšnieku Zigmundu Januševski – par ieguldījumu drošības un kārtības nodrošināšanā Jēkabpilī. Svinīgajā sarīkojumā 18.novembrī Jēkabpils pilsētas dome ar Atzinības rakstiem sveiks: 1. SIA “LC būve” noliktavas pārzini Irinu Mūrnieci – par ilggadēju, augsti profesionālu darbu SIA “LC Būve”, 2. Pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” sporta skolotāju Zani Lauvu – par radošu darbību bērnu fiziskajā audzināšanā, 3. SIA “Stiprs un vesels” valdes locekli, fitnesa treneri Aleksandru Andronovu – par veselīga dzīvesveida popularizēšanu un sasniegumiem jauniešu fiziskajā audzināšanā, 4. Valsts Policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektoru kapteini Renātu Umjarovu – par priekšzīmīgu, augsti profesionālu darbu drošības un kārtības nodrošināšanā Jēkabpilī, 5. SIA “Jēkabpils autobusu parks” autobusa vadītāju Valēriju Stolbunovu – par kvalitatīvu pasažieru pārvadojumu pakalpojuma sniegšanu, augstu darba kultūru, 6. Biedrības “RODACY” valdes locekli Sofiju Podžuku – par ilggadēju aktīvu darbību biedrībā “RODACY”, poļu tautas kultūras kopšanu Jēkabpilī, 7. SIA “JK Namu pārvalde” inženierkomunikāciju tehniķi Anatoliju Osipovu – par augsti profesionālu darbu ēku inženierkomunikāciju apsaimniekošanā, 8. SIA “JK Namu pārvalde” sētnieku, apkopēju Antonu Patmalnieku – par augsti kvalitatīvu, pašaizliedzīgu darbu, 9. SIA “Ošukalns” kokvedēja automašīnas vadītāju Genādiju Januškeviču – par ilggadēju un augsti profesionālu darbu SIA “Ošukalns” mežizstrādes nozarē, 10. SIA “Ošukalns” juriskonsultu Inesi Rancāni-Beinaroviču – par augsti profesionālu darbu un SIA “Ošukalns” izaaugsmes veicināšanu, 11. Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” pirmsskolas speciālās izglītības skolotāju Feodosiju Bitenieku – par radošu un augsti profesionālu pedagoģisko darbu, 12. Jēkabpils 3.vidusskolas sākumskolas skolotāju Inetu Cirponi – par ilggadēju darbu Jēkabpils 3.vidusskolā un augsti profesionālu darbību izglītībā, 13. Jēkabpils 3.vidusskolas sākumskolas skolotāju Viju Rozentāli – par ilggadēju darbu Jēkabpils 3.vidusskolā un augsti profesionālu darbību izglītībā, 14. Jēkabpils pamatskolas vispārējās pamatizglītības skolotāju Ļubovu Gorpiņiču – par augsti profesionālu izglītības un audzināšanas darbu, 15. Jēkabpils pamatskolas apkopēju Elitu Utināni – par ilggadēju augsti kvalitatīvu darbu Jēkabpils pamatskolā, 16. SIA “Jēkabpils ūdens” Attīstības un investīciju nodaļas vadītāju, komunālinženieri Liliju Berģi – par ilggadēju augsti profesionālu darbu SIA “Jēkabpils ūdens”, 17. Jēkabpils pilsētas ielu komitejas darbinieci Birutu Sudrabu – par sabiedrisko aktivitāti un ilggadēju darbu Jēkabpils pilsētas 18.ielu komitejā, 18. Deju studijas “Inter” dibinātāju, vadītāju – horiogrāfu Jevgeniju Butorinu – par ilggadēju darbu mūsdienu deju studijā “Inter” un audzēkņu sasniegumiem, 19. Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārstu otolaringologu Jurģi Urtānu – par augstu profesionalitāti iedzīvotāju veselības aprūpē, 20. Jēkabpils 2.vidusskolas vispārējās pamatizglītības skolotāju Irinu Karabovsku – par radošu un profesionālu izglītības un audzināšanas darbu, 21. Jēkabpils 2.vidusskolas saimniecības vadītāju Igoru Veļičko – par pašaizliedzīgu un augsti kvalitatīvu darbu Jēkabpils 2.vidusskolā, 22. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils sporta centra sporta speciālisti Daci Valteri  – par veselīga dzīvesveida popularizēšu un iedzīvotāju iesaistīšanu sporta aktivitātēs, 23. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavierspēles skolotāju Ivetu Serkovu – par izcilu koncertmeistares darbu un radošu mūzikas pedagoģiju, 24. Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” aukli Daigu Vilmani – par ilggadēju un augsti profesionālu darbu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”, 25. Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” Sociālās rehabilitācijas Dienas centra “Kopā būt” vadītāju Ritmu Komarovu – par sabiedrisko aktivitāti un Sociālās rehabilitācijas Dienas centra “Kopā būt” kvalitatīvas darbības nodrošināšanu, 26. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotekāri Anitu Baltgaili – par ilggadēju, apzinīgu pedagoģisko darbu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, 27. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta operatīvā medicīniskā centra nodrošinājuma speciālistu, vecāko vadītāju Reini Škuteli – par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, 28. SIA “Jēkabpils PMK” būvstrādnieku Eduardu Valantu – par augsti profesionālu un kvalitatīvu darbu būvniecībā, 29. SIA “Jēkabpils PMK” iepirkumu speciālisti Olgu Meldrāju – par augsti profesionālu darbu un SIA “Jēkabpils PMK” izaugsmes veicināšanu. Foto: Jēkabpils pilsētas pašvaldības arhīvs, Daiga Kalniņa

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=27759