Jūsu pārlūks ir novecojis, līdz ar to šīs lapas pilnvērtīga funkcionalitāte nebūs pieejama!
/ 16.12.2022 14:29

Mūžībā aizgājis Jānis Raščevskis

Mūžībā aizgājis Jānis Raščevskis

“Svētība tai zemei, kas nes tavus soļus,

Svētība tai saulei, kas pār tevi silst.

Izsīks upe. Atstās ceļam oļus.

Lūzīs priede. Mūžam dzīvos sils. “

                                                       /Daina Avotiņa/

In Memoriam

JĀNIS RAŠČEVSKIS

/01.01.1954.-15.12.2022./

Ziemas smeldze un skarbums pārsteidz pēkšņi un negaidīti - Mūžības ceļā aizsaukts Jēkabpils novada domes deputāts, ilggadējs pašvaldību darbinieks Jānis Raščevskis.

Jānis Raščevskis dzimis 1954. gada 1. janvārī Omskas apgabala Boļšerečenskas rajona Boļšerečjes sādžā, no Kalupes pagasta izsūtīto Leona un Domicellas Raščevsku ģimenē.

Vēlāk, pēc pārciestajiem smagajiem izsūtījuma gadiem, ģimene atgiežas Latvijā. Jānis pabeidza Kalupes astoņgadīgo skolu, vēlāk vispārējo vidējo izglītību ieguva Špoģu vidusskolā. 1977.gadā absolvēja Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. Pēc akadēmijas darbu uzsāka Saukas lauksaimniecības profesionāli tehniskajā vidusskolā par pasniedzēju. Jānis bija akurāts un atbildīgs, precīzs savā profesionālajā darbā un bija cienīts audzēkņu vidū. Novērtējot viņa ieguldījumu, tika paaugstināts par direktora vietnieku mācību darbā. Jāņa Raščevska liela daļa darba mūža aizritēja pašvaldību darbā- viņš bija Lones ciema izpildkomitejas priekšsēdētājs, vēlāk ievēlēts par Saukas pagasta padomes priekšsēdētāju. Jānis aktīvi piedalījās Atmodas laika pirmssākumos, dodot savu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā un stiprināšanā, atbalstīja un deva atļauju zemesardzes rotas veidošanai Saukas pagastā. Jānis nestāvēja malā, bet aktīvi piedalījās nozīmīgajā Barikāžu laikā, par to vēlāk apbalvots ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. Viņa nozīmīgs ieguldījums bija 12 nostrādātie gadi Jēkabpils rajona padomes priekšsēdētāja amatā no 1997. gada līdz 2009.gadam. Šis bija izaicinājumu pilns laiks sabiedrībā- darba gadi Saukā un Jēkabpilī bija Jāņa visdarbīgākie un atbildīgākie spēka gadi. Kolēģi novērtēja viņa profesionalitāti, spēju sadarboties, būt diplomātiskam un vienmēr saglabāt kolēģu uzticēšanos un cieņu.

“Vīrs un vārds” - tieši šie vārdi raksturoja Jāni. Uz viņu varēja paļauties. Un, ja kādreiz gadījās kļūdīties, viņš prata to atzīt un šāda spēja piemīt tikai spēcīgām personībām. 2009.gadā un 2013.gadā Jānis saņēma iedzīvotāju uzticību pašvaldību vēlēšanās un tika ievēlēts Jēkabpils pilsētas domē, vairākus gadus strādāja kā priekšsēdētāja vietnieks, pārzinot un vadot izglītības, kultūras, sporta, sociālo jomu. Uzticības mandātu no iedzīvotājiem Jānis saņēma arī 2021.gadā, kad pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēts par Jēkabpils novada domes deputātu un atbildīgi turpināja pildīt sev uzticētos pienākumus. Paralēli tam, Jānis savu pieredzi un zināšanas ieguldīja, strādājot biedrības “Saukas dabas parks” valdes priekšsēdētāja darbā, jo viņš bija aktīvs dabas aizsardzības aizstāvis.

Jāņa mūžs ir bijis piepildīts - paveikts daudz profesionālajā jomā un sabiedrības labā. Jānis ne tikai atbildīgi strādāja, bet spēja veltīt laiku ģimenei un vaļaspriekiem - bija aizrautīgs grāmatu lasītājs, kaislīgs makšķernieks un mednieks. Viņam patika dziesma un mūzika, Jānis bija cilvēks, kurš ap sevi pulcēja sabiedrību.

Viņam piemita dziļa inteliģence un cieņa pret ikvienu cilvēku - iejūtīgs, saprotošs, sirsnīgs. Vienmēr veltīja smaidu un labu vārdu katram cilvēkam, kuru satika.

Jānis ir atstājis dziļas un paliekošas pēdas šajā zemē - krietni padarītu darbu, sakoptu sētu un lielāko bagātību - kuplu ģimeni. Viņš bija kā klints un stiprais plecs, aiz kuras ģimene jutās droši. Ģimene bija Jāņa spēka avots, lepnums un prieks. Tagad visiem, visiem Tevis ļoti pietrūks.

Šajā neizsakāmi skumjajā brīdī no sirds izsakām visdziļāko līdzjūtību dzīvesbiedrei Tatjanai, brāļiem, meitām ar ģimenēm, mazbērniem, kolēģiem, draugiem.

Paldies, Jāni, par Tavu dzīves gājumu. Tavs viedums, spēks un labestīgais smaids vienmēr paliks mūsu sirdīs un atmiņās.

Lai gaišs Mūžības ceļš!

Jēkabpils novada pašvaldība

!!! Informācija par atvadīšanās laiku no Jāņa Raščevska tiks publicēta atsevišķi.

Šim rakstam komentāri nav iespējami