Līvānos ieskicē Vides pārvaldības programmu
Pievienots: 11.04.2007 23:06

LivanuIelas.jpg
11.aprīlī Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā dažādu nozaru speciālisti apsprieda vides pārvaldības jautājumus novadā un ieskicēja pasākumu klāstu, kas būtu vērsts uz pilnvērtīgāku un saudzīgāku apkārtējās vides izmantošanu. Informatīvajā seminārā piedalījās gan Līvānu novada domes dažādu nozaru speciālisti, gan arī viesi no vairākām Latvijas pilsētām – pedagogi, vides speciālisti un citi interesenti jaunas atziņas guva modelējot reālās dzīves situācijas un raugoties uz labiem piemēriem, kas ieviesti citviet. Kā atzina klātesošais Latvijas Universitātes fizikas profesors Arnolds Ūbelis, iedzīvotājus par vides jautājumiem jāinformē aktīvāk – parasti reti kurš patstāvīgi iedziļinās apkārtējās vides problēmās. Cilvēkiem būtu gan jāstāsta par izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem, kas nosaka vides pārvaldību novadā, gan arī jāskaidro attiecīgie novada domes lēmumi. Arī sabiedrības informēšanas kārtībai būtu jārod jauna pieeja: izmantot varētu ne vien tradicionālos paņēmienus, kā piemēram, masu mediji un informatīvie semināri, bet arī jaunas metodes. Kāds no klātesošajiem ierosināja veidot audiovizuālus materiālus, ko vēlāk pārraidīt sabiedriskajās vietās, tādējādi panākot lielāku iedzīvotāju vērību. Seminārā apspriestas vairākas būtiskas vides problēmas. Atzīts, ka atkritumu šķirošanas nepieciešamība jāskaidro jau kopš bērnības, jārīko kopīgās vides sakopšanas talkas, jāvairo iedzīvotāju sociālā atbildība par vidi, taupīgāk jāizmanto pieejamie dabas resursi. Semināra dalībnieki secināja, ka veiksmīgākai vides pārvaldībai Līvānu novadā būtu jāievieš pašvaldības policija, kas kontrolētu domes pieņemto saistošo noteikumu izpildi attiecībā pret vidi. Visas seminārā gūtās atziņas vēlāk apkopos plānotajā pašvaldības Vides pārvaldības programmā, kas veicinātu sekmīgāku novada attīstību.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=5033