Pašvaldība šobrīd nevar sodīt uzņēmēju par Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūves darbu kavēšanu
Pievienots: 14.09.2021 21:09

rsz_sizgimnazijasbuvdarbifoto.jpg
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūves darbi norit ar kavēšanos. Lai gan bija paredzēts līdz 1.septembrim pabeigt darbus vienā ēkas korpusā, lai skolēni varētu tur uzsākt mācību procesu, plānoto neizdevās paspēt. Gan pedagogiem, gan skolēniem šobrīd jāstrādā citās telpās un pagarinātu darba dienu, un tas rada būtiskas neērtības. Būvdarbus objektā veic SIA “ZENG”, bet uzņēmumā no komentāriem atteicās. “Mēs nesniegsim komentārus, pašvaldība ir pasūtītājs, komunicējiet ar pašvaldību,” saka SIA “ZENG” izpilddirektors Edijs Ekmanis. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars informē, ka būvniecību ietekmējuši vairāki apstākļi: “Būvdarbu tempu ietekmē nepietiekams darbinieku skaits objektā, būvniecības izmaksu un cenu kāpums, kā arī garāks būvmateriālu piegādes laiks un pārbūves laikā konstatētie papildu darbi un būvprojekta izmaiņu sagatavošana.” Kārlis Stars informē, ka atbilstoši būvdarbu grafikam līdz augusta beigām darbu izpildei vajadzējis būt 33,9 procenti, bet šobrīd kopējā darbu izpilde esot 30 procenti, tātad kavējums atbilstoši grafikam un naudas plūsmai esot četri procenti. “Kas attiecas uz darbinieku skaitu objektā, to mēs fiksējam, apsekojot objektu vairākas reizes nedēļā,” stāsta Kārlis Stars. “Ir iesniegti grafiki, ka darbinieku skaits tiks palielināts no vidēji 60 līdz vidēji 80. Periodiski tā ir bijis, bet tad atkal nokrīt līdz tuvu 60.” Lai gan nav ievērota prasība pabeigt būvdarbus vienā korpusā līdz 1.septembrim, pašvaldībā uzsver, ka pret uzņēmēju šobrīd nevarot vērsties ar soda sankcijām, jo to neparedz noslēgtais būvdarbu līgums. “Sods par starptermiņu izpildi līgumā nav paredzēts,” skaidro Kārlis Stars. “Mēs viņiem nekādas soda sankcijas piemērot nevaram. Līgumā ir paredzēts sods par gala termiņa izpildes kavēšanu. Manuprāt, gatavojot parametrus iepirkumam, nav izvērtēti šādi iespējamie riski, tāpat līgumsods ir paredzēts pārāk mazs. Tie ir 250 eiro dienā.” Tāpat Kārlis Stars uzsver, ka līgumsoda apmērs nav proporcionāls būvdarbu izmaksām, proti, ģimnāzijas pārbūves objektā, kur būvdarbu līgums noslēgts par vairāk nekā 7,8 miljoniem eiro, līgumsoda apmērs ir tikpat liels, cik objektos ar daudz mazāku finansējumu. Piemēram, par “Sēļu sētas” apmeklētāju centra jaunbūvi līgums noslēgts par vairāk nekā 444 tūkstošiem eiro, un arī tur sods par beigu termiņa kavēšanu paredzēts 250 eiro par katru nokavējuma dienu. “Nākamajiem objektiem pievērsīsim uzmanību un liksim procentuālo apjomu, lai būvuzņēmējs vairāk uztrauktos, lai redzētu, ka finansiāli cietīs, ja nepildīs savas saistības. Tāpat piemērosim to, ko citas pašvaldības, tas ir sods par starptermiņu izpildi vai par finanšu plūsmas neievērošanu,” sola Kārlis Stars. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas objektā pašvaldība var vienīgi sekot līdzi tam, vai tiks ievērots būvdarbu beigu termiņš. Atbilstoši līgumam darbi jāpabeidz 510 dienu laikā no brīža, kad puses ir parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu un pasūtītājs ir izsniedzis izpildītājam būvatļauju. Līdz ar to darbu pabeigšanas termiņš ir 2022.gada 19.aprīlis. Sandra Paegļkalne https://www.youtube.com/watch?v=thCMDSSFQ9Y

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=31172