Vidusdaugavas NVO centrs stiprina nevalstisko organizāciju sektoru
Pievienots: 08.09.2021 17:30

rsz_sizvidusdaugavasnvocentrsfoto.jpg
Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” īsteno Islandes, Lihteinšteinas un Norvēģijas finansētu projektu “Vidusdaugavas NVO centra darbības stiprināšana”. Projekts paredz līdz nākamā gada februāra beigām īstenot četras aktivitātes, no kurām viena jau noslēgusies. Tās bija apmācības nevalstisko organizāciju līderiem, kuras vadīja pasniedzējs Māris Millers. Viņš dalībniekiem mācīja, kā pareizi plānot savu darbību un deva ieteikumus arī citos jautājumos, piemēram, kā strādāt krīzes situācijās. “Daudzas NVO, tieši mazās NVO ir diezgan bezpalīdzīgas krīzes situācijās,” stāsta Vidusdaugavas NVO centra valdes priekšsēdētāja, projekta vadītāja Agita Pleiko. “Mana pārliecība ir, ka arī sabiedrība ļoti mainīsies Covid-19 ietekmē un līdzīgas krīzes ir sagaidāmas arī nākotnē. Tas nozīmē, ka nevalstiskajām organizācijām ir jāplāno sava darbība un rīcība arī krīzes situācijā. Jādomā par to, kā nodrošināt, lai organizācija neizput, lai nepazūd mūsu brīvprātīgie un ziedotāji, lai nepazūd dalībnieki un cilvēku entuziasms.” Vēl projekta laikā paredzēts plānot biedrības ilgtermiņa stratēģiju. Pirmais plānošanas seminārs jau norisinājies, bet paredzētas vēl vairākas tikšanās, kuru laikā jāizstrādā detalizēta stratēģija biedrības darbībai turpmākajiem četriem gadiem. Vidusdaugavas NVO centrs plāno projekta laikā izveidot arī vairākus jaunus pakalpojumus, bet vēl nav pieņemts gala lēmums, kādi tie būs. Tāpat paredzēts uzlabot biedrības komunikāciju ar sabiedrību. Stāsta projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa: “Šobrīd tiek veikta anketēšana, kas notiek četros segmentos – sociālais darbs, veselīgs dzīvesveids, brīvprātīgais darbs un darbs ar jaunatni. Anketēšanas rezultātā mēs plānojam iegūt informāciju, lai veidotu tālākas komunikācijas vadlīnijas. Sapratīsim, kas ir pozitīvais, kas ir negatīvais, ko vajadzētu uzlabot, kas ir tas virziens, kur mums tālāk doties.” Projekts palīdz sekmīgāk veikt pāreju no iepriekšējā biedrības nosaukuma un tēla – Jēkabpils NVO resursu centra uz tagadējo – Vidusdaugavas NVO centru. Jaunās vizuālās identitātes ieviešana vēl turpinās, bet jau tagad daudzviet ir redzams gan jaunais nosaukums, gan logo. “Mēs esam ļoti pateicīgi un priecīgi, ka šo projektu atbalstīja, jo tas dod iespēju ne tikai stiprināt nevalstisko organizāciju pārstāvjus, bet arī sekmīgāk pabeigt zīmola maiņu,” uzsver Agita Pleiko. Centra kapacitātes stiprināšanā neatsverams ir gan piesaistīto profesionāļu atbalsts, gan projekta partnera – nevalstiskās organizācijas no Islandes pieredze. Lai iepazītu Islandes partnera labo praksi kopienu darba veidošanā un gūtu iedvesmu pārmaiņām arī Vidusdaugavas reģionā, projekta laikā iecerēta gan Vidusdaugavas NVO centra pieredzes apmaiņas vizīte Islandē, gan islandiešu viesošanās Jēkabpilī. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu. Sandra Paegļkalne https://www.youtube.com/watch?v=w0QIS6gnTfg

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=31141