Uz laiku par Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktora pienākumu izpildītāju iecelta Inese Berķe
Pievienots: 20.01.2021 14:03

rsz_berkeinese.jpg
20.janvārī ārkārtas domes sēdē deputāti uz laiku par Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktora pienākumu izpildītāju apstiprināja iestādes “Jēkabpils vēstures muzejs” direktori Inesi Berķi. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 14.01 saņemts Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktores Vitas Viļevko iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps pamato ārkārtas sēdes lēmuma nepieciešamību: “Lai operatīvi nodrošinātu iestādes “Jēkabpils Kultūras pārvalde” funkciju, domes lēmumu izpildi, tostarp, Jēkabpils pilsētas kultūras stratēģijas 2021. – 2027.gadam un aktīvu iesaisti Jēkabpils pieteikuma “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2027 sagatavošanu, ir nepieciešams iecelt amatā personu, kas veiks Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktora amata pienākumus. Novērtējot līdz šim sasniegto, kā augsti profesionālu, zinošu un atbilstošu pretendentu redzu “Jēkabpils vēstures muzejs” direktori Inesi Berķi, kuras līdz jaunā deputātu saskuma izveidei uz laiku veiks Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktora pienākumus.” Izvērtējot Jēkabpils vēstures muzeja direktores amata savienošanu ar Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktora amata pienākumu veikšanu uz laiku, ir secināms, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram G. Gogulim uzdots veikt visas nepieciešamās darbības saskaņā ar Darba likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, lai nodrošinātu ārkārtas sēdes lēmuma izpildi. Lēmums ir spēkā līdz jauna Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktora iecelšanai amatā vai, kamēr dome nav lēmusi citādi.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=29953