Salas novada pašvaldība ar budžeta līdzekļu ietaupījumu plāno realizēt vairākus projektus
Pievienots: 18.01.2021 12:48

rsz_salasnovadadomeseka3.jpg
Salas novada ārkārtas domes sēdē pieņēma grozījumus Salas novada 2020. gada budžetā, kas paredz pagājušā gada budžeta līdzekļu ietaupījumu izmantot ES un investīciju projektu realizācijai 2021. gadā. Līdzekļu atlikums paredzēts 2020. gadā uzsākto darbu un projektu realizēšanas turpināšanai 2021.gadā: - “Pašvaldības ceļa posmu Se Vanagi-Rugāji un S13 Pļavnieki-Elkšņi posmu pārbūve”, kā arī “Pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšanai” 135 870 euro; - ERAF projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā” ēkas “Līkumi” pārbūve - 217 466 euro; - Projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” aktivitāšu finansēšanai - 12 061 euro; - Lauku atbalsta dienesta atbalstītajiem ELFLA projektiem “Sociālās mājas izveide Salas novadā Biržos” un “Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana Salas novadā” realizēšanai - 29 663 euro; - Interreg Latvijas -Lietuvas pārrobežu programmas projekta “Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks “ izveide” būvniecības darbiem - 95 721 euro.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=29933