Apbalvošanai Valsts svētkos izvirzītie Jēkabpils novada iedzīvotāji, darbinieki un sporta organizācijas
Pievienots: 06.11.2019 16:10

rsz_ziedi.jpg
Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu. Komisija kopā izskatīja 36 pieteikumus un nolēma: Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu par ieguldīto darbu Jēkabpils novada attīstībā un popularizēšanā: Ženiju Bezdeli (Izglītības pārvalde) par ilggadēju darbu izglītības un finanšu jomā; Juriju Merzļakovu (Īpašuma nodaļa) par izrādīto atbildīgumu, profesionalitāti un izpalīdzību, pildot amata pienākumus; Anda Bokāna ģimeni (Ābeļu pag.) par senču mantojuma kopšanu un popularizēšanu, sabiedrisko aktivitāti; Janīnu Bružuku (Dignājas pag.) par sabiedrisko aktivitāti, aktīvu piedalīšanos pagasta sakoptības veicināšanā, ar savu piemēru uzrunājot citus; Reini Balodi (Dunavas pag.) par aktīvo uzņēmējdarbību, pagasta sakoptības un izaugsmes veicināšanu, sabiedrisko aktivitāti; Sandru Vecumnieci (Kalna pag.) par ilggadēju darbu kultūras jomā, tradīciju kopšanu, darbu ar dramatisko kolektīvu un biedrību, radošo aktivitāti; Kasparu Vaišli (Leimaņu pag.) par izrādīto atbildību un aizrautību pret darba pienākumiem, pozitīvo attieksmi pret cilvēkiem; Aiju Indriksoni (Leimaņu pag.) par pagasta vēstures apzināšanu un materiālu apkopošanu, pedagoģisko darbu, deju kolektīva vadīšanu, sabiedrisko aktivitāti; Dzintru Alužāni (Rubenes pag.) par sabiedrisko aktivitāti, popularizējot novadu un Sēliju, folkloras un kultūrvēsturisko mantojumu; Loniju Līci (Rubenes pag.) par mūža ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē, atsaucību, sabiedrisko aktivitāti; Inesi Putraimu (Zasas pag.) par ieguldījumu medicīnas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā novadā. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Atzinības rakstu: Oksanu Uvarovu (Īpašuma nodaļa) par izrādīto kompetenci un pretimnākšanu profesionālajā darbībā; Silvu Zepu (Ābeļu pag.) par ilggadēju pedagoģisko darbību, tradīciju kopšanu, novadpētniecības aktivitātēm, dalība pasākumu organizēšanā; Ivetu Cielavu (Dignājas pag.) par aktīva līdzdalību vietējos pasākumos, senlietu krāšanu, dalību amatierteātrī, ciema sakoptības veicināšanu; Daci Grigorjevu (Dignājas pag.) par ilggadēju un panākumiem vainagotu darbu bibliotēkā, novadpētniecības materiālu krāšanā, atsaucība pret apmeklētājiem, folkloras kopšanu; Aivaru Kokinu (Dunavas pag.) par iesaistīšanos visos darbos ZS “Rītausmas”, izpalīdzību un profesionālo meistarību; Aldi Marcinkeviču (Dunavas pag.) par ilggadēju darbu ZS “Lejas Jērāni”, atbildību un daudzpusību; Uldi Zaharevski (Dunavas pag.) par ilggadēju darbu ZS “Dzērves”, izpalīdzību un sasniegtajiem rezultātiem; Mārtiņu Ērgli (Dunavas pag.) par ilggadēju darbu ZS “Lejas Jērāni”, izpalīdzību un profesionālo meistarību; Marutu Orbidāni (Kalna pag.) par profesionālo meistarību un ieguldījumu vēstures pētīšanā, informācijas saglabāšanā; Dzintaru Garšķi (Leimaņu pag.) par izpalīdzību un prasmīgu darba veikšanu; Kristapu un Ilgvaru Vanagus (Leimaņu pag.) par izpalīdzību un prasmīgumu, līdzdarbošanos pagasta sakopšanā; Līviju Zemlicku (Rubenes pag.) par kultūrvides kopšanu un ilggadēju pedagoģisko darbu; Ināru Preitāgu (Rubenes pag.) par sakoptas, skaistas vides veidošanu, apzinīgu darbu un atsaucību; Ingu Lapiņu (Zasas pag.) par augsto atbildības sajūtu, atsaucību un izpratni, veicot darba pienākumus; Benitu Kalniņu (Zasas pag.) par ieguldījumu novada izpētē, informācijas apkopošanu un saglabāšanu, līdzdalību Meža muzeja izveidē, atmiņu stāstu apkopošanu; Viju Rozi (Zasas pag.) par pilsonisko aktivitāti, ilggadīgu brīvprātīgo darbu, līdzdalību NVO aktivitātēs, biedrībās, labdarības akcijās; Ievu Valteri (Zasas pag.) par aktīva darbību novada kultūras un sabiedriskajos pasākumos, darbu dzimtsarakstu nodaļā, bāriņtiesā. Baibu Gabranovu (Zasas pag.) par ilggadēju un panākumiem vainagotu, pašaizliedzīgu, un radošu izglītības un audzināšanas darbu, sabiedrisko aktivitāti; Ausmu Lūsi (Zasas pag.) par ilggadēju, pašaizliedzīgu un kvalitatīvu darbu; Raivi Aišpuru (Zasas pag.) par pilsonisko aktivitāti, augstiem rezultātiem mācībās, līdzdalību sporta aktivitātēs; Diānu Dadeiku (Zasas pag.) par pilsonisko aktivitāti, augstiem rezultātiem mācībās, līdzdalību sporta aktivitātēs. Goda rakstu saņēmēji tiks sveikti 16. novembrī plkst. 19.00 Leimaņu Tautas namā Jēkabpils novada svinīgajā pasākumā, veltītā Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 101. gadadienai. Atzinības rakstu saņēmēji tiks sveikti katra pagasta Valsts svētkiem veltītajā sarīkojumā. “Jēkabpils novada pagastu sakoptības skates 2019” laureāti Sakoptības skates komisija izvirza apbalvošanai Valsts svētku sarīkojumā Leimaņos šādus skates dalībniekus: 1. Nominācijā “Sakoptākais ciemats – pagasta centrs” – Dunavas ciematu. 2. Nominācijā “Sakoptākais ciemats, kas nav pagasta centrs”- Slates ciematu. 3. Nominācijā “Uzņēmējdarbības un sakoptības labākie piemēri”: 3.1. Piemājas saimniecību “Mežstūri” Kalna pagastā; 3.2. Z/S “Niedrupītes” Dunavas pagastā; 3.3. Z/S “Krasti” Kalna pagastā; 3.4. Individuālo māju “Kastaņi” Mežgales ciemā; 3.5. Bioloģisko saimniecību “Dzidrumi” Rubenes pagastā. 4. Nominācijā “Sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu grupu veikums un labākie tūrisma vai vides apskates objekti”: 4.1. Rubeņu pienotavu; 4.2. Biedrības “Cirkuži” veidotos vides objektus Dignājas pagastā. Par atbalstu sporta veicināšanā Jēkabpils novadā Valsts svētku pasākumā Leimaņos Pateicības rakstus saņems: Biedrība “Alko Racing team” un sporta komplekss “Pilskalni” – par autokrosa sacensību organizēšanu Jēkabpils novadā 2019. gadā; Biedrība “Ūsiņš” – par jāšanas sporta sacensību organizēšanu Jēkabpils novadā 2019. gadā; Biedrība Orientēšanās sporta klubs “Sēlijas mežs” – par orientēšanās sacensību organizēšanu Jēkabpils novadā 2019. gadā; Jēkabpils sporta centrs – par sadarbību “Pusstundas skrējiena” organizēšanā 2019. gadā. Informāciju sagatavoja Jēkabpils novada pašvaldība

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=27824