Prezentē Jēkabpils pilsētas attīstības programmu nākamajiem septiņiem gadiem
Pievienots: 10.10.2019 17:13

rsz_plans.jpg
Jēkabpils Tautas namā norisinājās publiskās apspriešanas sanāksme par Jēkabpils pilsētas attīstības programmu 2020.-2026.gadam. Tas ir pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi. Attīstības programmu izstrādāja SIA “Reģionālie projekti”, un klātesošajiem par dokumentu stāstīja uzņēmuma projektu vadītāja Laine Veinberga. Apspriešanas laikā no iedzīvotājiem izskanēja ierosinājumi iekļaut plānā dažādas konkrētas iniciatīvas, kā arī jautājumi par to, vai plānā paredzēta konkrētu ielu rekonstrukcija, atpūtas laukumu izveide un citi projekti. Vietvarā uzsver, ka daudzas iniciatīvas jau ir paredzētas, tikai nav nosauktas tik precīzi. Tas tādēļ, lai vēlāk varētu īstenot pēc iespējas plašāku darbību loku. “Saskaņā ar Valsts kontroles norādījumiem, pašvaldība drīkst lietot savus budžeta līdzekļus tikai tām lietām, kas ir attīstības plānošanas dokumentā. Tāpēc punkti ir sarakstīti vispārīgi – ar mērķi, lai nesašaurinātu mūsu iespēju atbalstīt dažāda veida investīcijas, ko vajadzētu vienam vai otram objektam,” skaidro Jēkabpils pilsētas domes Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja Sandra Gogule. Tātad, ja iedzīvotājs neatrod attīstības programmā konkrētu aktivitāti, tas nenozīmē, ka tā nav plānota. Ja iedzīvotājiem ir jautājumi par kādas iniciatīvas esamību vai neesamību programmā, var sazināties ar Jēkabpils pilsētas domes Attīstības un investīciju nodaļas vadītāju Sandru Goguli (e:pasta adrese: sandra.gogule@jekabpils.lv, tālr.nr. 652 34 590). Savukārt savus ierosinājumus iedzīvotāji aicināti līdz 13.oktobrim sūtīt uz pašvaldības e-pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai arī pa pastu uz adresi: Brīvības iela 120, Jēkabpilī. Termiņā iesniegtie priekšlikumi tiks izvērtēti, un par rezultātu iesniedzēji tiks informēti, skaidro Sandra Gogule: “Ja līdz 13.oktobrim tiks iesniegts, tad tiks sagatavota kopēja atbilde, kas tiks ievietota pilsētas mājaslapā, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. Visi jautājumi tiks apkopoti un sniegtas atbildes, vai ierosinājums tiks iekļauts programmā, vai netiks iekļauts, vai pateikts, kur tas varbūt jau ir ietverts.” Sīkāk ar visiem Jēkabpils pilsētas attīstības programmas dokumentiem var iepazīties mājaslapā: www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrība”, “Sabiedrības līdzdalība”. Līdz publiskās apspriešanas beigām – 13.oktobrim – ikviens iedzīvotājs aicināts iesniegt savus priekšlikumus par to, kas būtu jāiekļauj pilsētas attīstības programmā nākamajiem septiņiem gadiem. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=27695