Pašvaldība neredz finansējuma avotus Jēkabpils Tautas nama rekonstrukcijai
Pievienots: 08.10.2019 15:26

rsz_tautasnams.jpg
Lai gan šī gada jūnijā Jēkabpils pilsētas domes deputāti pēc ilgām diskusijām nolēma atbalstīt Jēkabpils Tautas nama rekonstrukcijas projektu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, šobrīd aizņēmumu nav iespējams paņemt, uzsver Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps: “Valsts kase mums neaizdos. Tagad projekts ir vērtēšanas stadijā, bet šobrīd es neredzu finansējuma avotus, kur ņemt naudu. Ar deputātiem runājām tieši par šo projektu. Pagaidām kopējais deputātu viedoklis ir šo procesu neapstādināt, virzīt uz priekšu ar cerību, ka mainīsies nosacījumi un pašvaldība varēs aizņemties.” Šobrīd domes Attīstības un investīciju nodaļa novērš projekta nepilnības, lai projektu varētu nodot izvērtēšanas komisijai. Darbs notiek ar cerību, ka noteikumi par aizņēmumiem Valsts kasē mainīsies un ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība varēs aizņemties līdzekļus, kas nepieciešami projekta īstenošanai, jo pašvaldībai jānodrošina vairāk nekā 4,3 miljoni eiro. No kopējās Tautas nama atjaunošanai nepieciešamās summas – pieciem miljoniem eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonds un valsts līdzfinansēs tikai aptuveni 700 tūkstošus eiro. 4,3 miljoni eiro ir tik liels finansējums, ka vietvara no sava budžeta šādu summu Tautas nama rekonstrukcijai nevar atvēlēt. Gadījumā, ja finansējumu neizdosies atrast, pašvaldībai nāksies projektu apturēt un Tautas nama ēku glābt, veicot no sava budžeta tikai pašus nepieciešamākos remontdarbus. Jāpiebilst, ka saistībā ar Jēkabpils Tautas nama rekonstrukcijas kavēšanos pagaidām atlikts arī plāns pārcelt Jēkabpils pilsētas bibliotēku uz vēsturisko bankas ēku Pormaļa ielā 11. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=27677