Viesnīcas funkcijām pārbūvētā ēka Jēkabpilī joprojām stāv tukša
Pievienots: 08.10.2019 14:21

rsz_viesnicaseka.jpg
Ēka Brīvības ielā 187, Jēkabpilī, kas tika pārbūvēta atbilstoši viesnīcas funkcijām, joprojām stāv tukša. Atbilstoši projektam telpās ir jāienāk uzņēmējam, kas tur nodrošinātu viesnīcas pakalpojumus, bet līdz šim izsludinātās trīs nomas tiesību izsoles bijušas neveiksmīgas – tajās nav pieteicies neviens pretendents. Pašvaldībā gan norāda, ka interese par objektu ir, tikai neviens no interesentiem nav piedalījies izsolē. Jēkabpils pilsētas domes izpilddirektors Guntars Gogulis skaidro: “Ir cilvēki gājuši, interesējušies, skatījušies šo objektu. Vienīgais risinājums, kas mums jādara, ir jāpārskata izsoles noteikumi un jāturpina darbs ar šī objekta reklamēšanu, jāuzrunā kāds individuāli, veicinot apskatīties, vai tiešām nav intereses. Atbilstoši Eiropas Savienības fondu kārtībai, MK noteikumiem, kas regulē šī projekta realizāciju, šis objekts ir jāizsola komersantiem, lai veic šo darbību.” Pēdējā izsolē nomas objekta – ēkas un zemes – sākotnējā nosacītā nomas maksa bija 510 eiro mēnesī, neieskaitot PVN, bet izsoles solis bija noteikts – 70 eiro. Tāpat izsoles noteikumi noteica, ka izsoles dalībniekiem pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas jāiemaksā pašvaldībai dalības maksu – 50 eiro, kā arī drošības naudu – 720 eiro. Ēkas pārbūve par viesnīcu ir daļa no degradēto teritoriju atjaunošanas projekta, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība un kura laikā tiek veikta arī Pasta ielas un tai pieguļošo ielu rekonstrukcija. Viesnīcas pakalpojuma izveide ēkā ir viens no rādītājiem, kas jāsasniedz pēc projekta īstenošanas. Laika nav daudz, jo uzņēmējam šajās telpās jāienāk divu gadu laikā kopš projekta pabeigšanas. Lai situāciju risinātu, pašvaldība plāno pārrunāt ar uzņēmējiem galvenās lietas, kas viņus attur no objekta nomas, kā arī atkārtoti mainīt izsoles noteikumus, piemēram, cenu vai objekta izmantošanas veidu. Izveidot šajā ēkā kādas pašvaldības institūcijas saskaņā ar projekta nosacījumiem nedrīkst. “Noteikumi diezgan skaidri pasaka, ka šie sasniedzamie rādītāji jāsasniedz komersantiem, kuriem nav pašvaldības vai valsts kapitāldaļu. Ja nebūtu šī nosacījuma, es domāju, ka mums jau sen būtu atrasti alternatīvi risinājumi,” stāsta Guntars Gogulis. Pagaidām ēka nesusi tikai izdevumus. Grausta atjaunošana un pārbūve izmaksāja 262 tūkstošus eiro, bet jāņem vērā, ka šajā objektā pašvaldībai radās arī lielas papildu izmaksas saistībā ar teritorijā atrasto mazutu. Divu gadu laikā mazuta likvidēšanai pašvaldība iztērēja 80 tūkstošus eiro. Tagad pašvaldība nodrošina ēkas uzturēšanu, tostarp arī apkuri. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=27676