SIA “Jēkabpils siltums” aicina dzīvokļu īpašniekus pievērst uzmanību ūdens skaitītāju derīguma termiņam
Pievienots: 11.02.2019 14:47

rsz_udensskaititajs.jpg
Ņemot vērā, ka daudziem SIA “Jēkabpils siltums” klientiem ūdens skaitītāju verifikācijas termiņš tuvojas beigām vai jau ir beidzies, uzņēmums atgādina, ka ūdens skaitītāju laicīga nomaiņa var pasargāt no liekiem tēriņiem. Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam vai tas tiek sadalīts starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā): 1. dzīvokļu īpašnieki, kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas; 2. īpašnieki, kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti; 3. īpašnieki, kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi (ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude); 4. īpašnieki, kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām. Lai novērstu ūdens patēriņa starpības rašanos mājā, būtu jāievēro šādi pasākumi – ūdens skaitītāja rādījumu iesniegšana noteiktā termiņā un vienlaicīgi visai mājai, norādot precīzus skaitītāju rādījumus, kā arī ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija noteiktā laikā un nodrošināšana, lai pakalpojuma sniedzējs/pārvaldnieks varētu veikt dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes. Skaitītāja periodisko verificēšanu jānodrošina dzīvokļa īpašniekam, ja skaitītājs uzstādīts par attiecīgā dzīvokļa īpašnieka līdzekļiem, vai pārvaldniekam, ja skaitītājs uzstādīts par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līdzekļiem. Neņemot vērā to, vai tiek patērēts karstais ūdens, regulāri ir jānoziņo skaitītāju rādījumi. To var izdarīt gan elektroniski SIA “Jēkabpils siltums” mājas lapā www.jekabpils-siltums.lv, sadaļā “Klientiem” (aizpildot karstā ūdens rādījumu formu), gan telefoniski, zvanot uz uzņēmuma grāmatvedību. Veicot rēķinu apmaksu internetbankā, sadaļā “Maksājuma mērķis” norāda klienta numuru, adresi, rēķina numuru, kā arī karstā ūdens skaitītāja rādījumu. Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar norēķiniem, klienti ir laipni aicināti vērsties gan klātienē SIA “Jēkabpils siltums”, Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, gan zvanot uz tālruņa numuru 652 34 800 vai 652 20 711. Uzņēmuma darba laiks - pirmdien 8.00-18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00-17.00, piektdien 8.00-16.00 (pusdienlaiks no 12.00-13.00).

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26686