Par Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāju apstiprināta Laura Aišpure
Pievienots: 21.01.2019 10:33

rsz_lauraaispure.jpg
Jēkabpils novada pašvaldība novada Kultūras pārvaldes vadītājas amatā apstiprinājusi Lauru Aišpuri – tagadējo Zasas kultūras nama vadītāju. Gan nama apmeklētāji, gan novada vadība līdzšinējo Lauras Aišpures darbu vērtē atzinīgi. No Zasas kultūras nama vadītājas amata Laura Aišpure tiks atbrīvota 30.janvārī, savukārt Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītājas amatā viņa stāsies 1.februārī. Kultūras pārvaldes uzdevums būs koordinēt, pārraudzīt un organizēt pašvaldības darbu kultūras, tūrisma, jaunatnes lietu un sporta jomā Jēkabpils novadā, veicināt nozares attīstību saskaņā ar novada Attīstības programmu; veicināt novada kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu; organizēt iedzīvotāju un viesu interesēm atbilstošus, kvalitatīvus, daudzveidīgus un izglītojošus pasākumus un nodrošināt to pieejamību, kā arī veicināt sabiedrības iniciatīvu un aktīvu līdzdarbību kultūras pasākumu rīkošanā un norisē.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26598