Ekonomikas ministrija izstrādājusi likuma grozījumus, lai pašvaldības neradītu konkurences kropļojumus
Pievienots: 12.05.2016 15:56

em.jpg
Ekonomikas ministrija sagatavojusi grozījumus Konkurences likumā, lai novērstu pašvaldību vidū darbības, kas kropļo konkurenci, piespiežot citus tirgus dalībniekus iziet no tirgus vai kavējot jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū. Atbilstoši likumam pašvaldībām ir jānodrošina komersantiem vienādi “spēles noteikumi”, bet praksē bieži vien novērojams, ka pašvaldības likvidē konkurenci, diskriminējot atsevišķus tirgus dalībniekus un radot pašvaldībai piederošām kapitālsabiedrībām labvēlīgākus noteikumus. Ministrija rosinājusi papildināt Konkurences likumu ar normu, kas dos iespēju Konkurences padomei efektīvi vērsties pret publisku personu īstenotajiem konkurences vides kropļojumiem. Konkurences padome veiks pārrunas ar konkrēto publisko personu, ja pārrunu ceļā konkurences kropļojumi netiks novērsti, padome būs tiesīga publiskajai personai uzlikt pienākumu novērst attiecīgo kropļojumu. Vienlaikus Latvijas tiesību aktos tiks pārņemti Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas noteikumi, kuri reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=22140