Izmaiņas saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem
Pievienots: 11.01.2016 12:34

pilsetas_dome.jpg
Spēkā stājušās vairākas izmaiņas saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa informē, ka izmaiņas paredz paaugstināt bērna piedzimšanas pabalstu līdz 100 eiro, svētku pabalstu 100 gadu jubilejā līdz 150 eiro, kā arī svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem no 28,46 eiro līdz 60 eiro. Tāpat izmaiņas paredz paplašināt brīvpusdienu saņēmēju loku, papildinot to ar tiem izglītojamajiem, kuri apmeklē Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādi un kuri ir no daudzbērnu ģimenes, kā arī tiem, kuri apgūst speciālo izglītības programmu speciālajā bērnudārzā vai grupā. Šie bērni no 1.janvāra saņem bezmaksas ēdināšanu. Turpmāk atlaides par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē tiek noteiktas vienādā apmērā, nediferencējot daudzbērnu ģimenes pēc bērnu skaita tajās, kā tas bija līdz šim. Brīvpusdienas 100 procentu apmērā piešķir izglītojamajam līdz 19 gadu vecumam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu pilsētas vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē. Savukārt brīvpusdienas 50 procentu apmērā piešķir izglītojamajam līdz 19 gadu vecumam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā esošajā citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē. Tāpat ir ieviests jauns pabalsta veids – pabalsts izglītojamajiem, kuriem ir noteiktas mācības mājās. Tiesības saņemt pabalstu ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības vai speciālās izglītības iestādes vai speciālās izglītības klases izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, kā arī izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu, ja mācības tiek organizētas mājās. Pabalstu piešķir pārtikas talonu veidā pārtikas produktu iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Sociālajam dienestam noslēgts līgums, līdz mācību organizēšanas mājās noteiktā termiņa beigām, paredzot divus talonus mēnesī. Viena talona vērtība ir pieci procenti no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Jēkabpils pilsētas dome aicina ģimenes, kuras vēl nesaņem atlaides un kuras atbilst daudzbērnu ģimenes statusam vai kurās ir izglītojamie, kas apgūst speciālās izglītības programmu kādā no izglītības iestādēm, vērsties pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā (par atlaidēm maksai par izglītojamā ēdināšanu bērnudārzā) vai Jēkabpils Sociālajā dienestā (par brīvpusdienām), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, lai varētu iesniegt rakstisku iesniegumu ar lūgumu piešķirt atlaides bērna ēdināšanai vai brīvpusdienas. Ja nepieciešamas konsultācijas, iedzīvotāji aicināti sazināties ar pilsētas pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju Līgu Kļaviņu (tel.: 652 07 053, e-pasts: liga.klavina@jekabpils.lv) vai Jēkabpils Sociālo dienestu (tel.: 652 07 081, e-pasts: info@sd.jekabpils.lv). Saistošie noteikumi – pielikumā.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=21583