Iedzīvotāju forumā Līvānos izskan vērtīgas idejas dzīves kvalitātes uzlabošanai
Pievienots: 28.04.2015 17:24

rsz_forums.jpg
Aktīvākie iedzīvotāji no Līvāniem un citiem Latgales novadiem aprīļa beigās pulcējās Līvānu novada Kultūras centrā, kur norisinājās iedzīvotāju forums. Pasākuma mērķis bija pulcēt kopā dažādu sabiedrības grupu pārstāvjus, lai pārrunātu vietējās problēmas un vienotos par iespējamajiem to risinājumiem. Darbs noritēja piecās grupās, katrā no tām iedzīvotāji diskutēja par konkrētu nozari, tādējādi forumā bija pārstāvētas visas svarīgākās jomas: pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju sadarbība, izglītība un jauniešu lietas, uzņēmējdarbība, sociālā sfēra, vide un drošība, kā arī kultūra, sports un tūrisms. Katra darba grupa akcentēja savas jomas svarīgākās problēmas, piemēram, jaunieši uzsvēra, ka Līvānu novada pagastos trūkst saieta vietu jauniešiem, kā arī ierosināja pašvaldībai un uzņēmējiem vairāk atbalstīt mācību uzņēmumus. Kultūras, sporta un tūrisma darba grupa akcentēja, ka galvenā problēma ir tā, ka Līvānos nav estrādes, savukārt uzņēmējdarbības darba grupa – ka sabiedrības attieksme pret darbu ir degradēta un ka valstī strādājošie iedzīvotāji nav vērtība, jo ir daudzi un dažādi atbalsta mehānismi trūcīgajiem un no cietuma iznākušajiem, bet ir ļoti maz atbalsta veidu strādājošajiem. Uzņēmējdarbības darba grupa arī piedāvāja divus priekšlikumus, kā attīstīt uzņēmējdarbību novadā. Stāsta Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka: „Mūsu grupai ir divi praktiskākie un taustāmākie ierosinājumi. Pirmais ir šāds: ļoti svarīgi būtu uzņēmējdarbību sākt mācīties iespējami agrīnākā vecumā, tādēļ mēs ierosinām izglītības programmu par uzņēmējdarbību integrēt jau esošajā skolas obligātajā programmā, lai tā nebūtu uz labprātības principiem balstīta izglītība, bet tiešām mācību priekšmets, kas iepazīstinātu ar praktiskajām lietām, ar ko saskaras uzņēmējdarbība. Otrais ierosinājums ir domāts, lai veicinātu uzņēmumu veidošanos. Tiklīdz jaunietis ir apguvis vajadzīgās zināšanas, viņš varētu izmantot jaunu atbalsta instrumentu – biznesa ideju konkursu. Tas būtu domāts nevis skolēniem, bet jau pieaugušiem cilvēkiem, lai biznesa idejas realizētu dzīvē un piesaistītu tām finansējumu. Šim mērķim varētu būt arī atbalsts no pašvaldības.” Pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju darba grupa akcentēja, ka Līvānos ir ļoti aktīvas biedrības, bet trūkst konsultanta vai kādas organizācijas, kas pildītu Līvānu nevalstisko organizāciju koordinatora lomu. Tāpat tika uzsvērts, ka trūkst iedzīvotāju konsultatīvās padomes, kas varētu veicināt sabiedrības sadarbību ar pašvaldību. Foruma dalībniece – Aglonas novada pašvaldības priekšsēdētāja Helēna Streiķe gan nepiekrīt, ka šāda padome būtu vajadzīga: „Konsultatīvā padome uzliks finansiālu slogu pašvaldībai, turklāt veidot konsultatīvās padomes – tā nav pašvaldības funkcija. Tāpēc es nepiekrītu tai domai. Ja cilvēki grib tikties ar pašvaldības vadītāju, izpilddirektoru vai administrāciju, ir ļoti daudz komisiju, kurās var piedalīties un izteikt savas domas, ierosinājumus, pretenzijas un sāpes.” Sociālo, vides un drošības jautājumu darba grupa uzsvēra, ka lauku cilvēkiem, sevišķi pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir grūtības pārvietoties, piemēram, nokļūt pilsētā, tādēļ ierosināja izveidot mobilitātes brigādi. Tāpat šī grupa pauda uzskatu, ka daudzu problēmu risinājums ir izglītošana, piemēram, lai samazinātu vides piesārņošanu, jau bērnudārzā jāmāca bērniem, ka nedrīkst mēslot apkārtni. Iedzīvotāju forumā, ko organizēja „Viduslatgales pārnovadu fonds” sadarbībā ar Līvānu novada domi, izskanēja daudz interesantu un vērtīgu priekšlikumu, tādēļ jācer, ka kaut daļiņa ierosinājumu tiks ieviesti arī dzīvē. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=20409