Jēkabpils novadā Lielajā Talkā piedalījušies aptuveni 340 iedzīvotāji
Pievienots: 28.04.2015 15:52

rsz_abelu_skola1.jpg
Jēkabpils novadā Lielajā Talkā piedalījās aptuveni 340 iedzīvotāji, kuri sakopa novada teritorijas vairāku hektāru platībā. Visvairāk talcinieku darbojās Ābeļu, Zasas un Dignājas pagastos. Lielās Talkas laikā Daugavas krastos makšķernieki lasīja atkritumus, Ābeļu pagastā tika sakopta Ābeļu kapu teritorija, izzāģēti vecie krūmi un zari, kā arī grābtas lapas. Pie Ābeļu pamatskolas tika atjaunoti apstādījumi, grābtas lapas un tuvumā iekārtots laukums izjādēm zirgiem. Vēlāk bērniem bija arī iespēja ar zirgiem pavizināties. Dignājas pagastā tika uzkopta un no krūmiem un kritušiem kokiem atbrīvota topošā organizācijas ”Dzīvības koks” rehabilitācijas centra “Spēka avots” apkārtne. Palīgā vietējiem iedzīvotājiem bija ieradušies arī Jēkabpils novada administrācijas darbinieki un organizācijas pārstāvji no Rīgas. Dunavas pagastā talcinieki kopa apkārtni ap Dunavas veco skolu. Tika grābtas lapas un cirstas atvases. Kalna pagastā tika sakopta doktorāta un Aleksandra Grīna parka teritorija, kā arī labiekārtota apkārtne pie kultūras nama Dubultos. Talcinieki rosījās arī rehabilitācijas centra „Dūjas” teritorijā. Leimaņu pagastā iedzīvotāji aktīvi kopa Leimaņu kapu teritoriju, kā arī atbrīvoja no krūmiem, lapām un atkritumiem ciema centrā esošo vēsturisko Amatnieku ielu. Rubenes pagastā tika sakopta Izabelinas kapsēta un tās teritorijā iekārtots žogs, Kaldabruņā, pateicoties biedrībai „Ūdenszīmes”, tika saposta vecās skolas apkārtne un ierīkota šķūņa mākslas galerija, Slatē – labiekārtota un sakopta sabiedriskā centra apkārtne un autobusu pieturas teritorija. Rubeņu centrā talcinieki kopa un labiekārtoja skolas apkārtni, sporta laukumu, lasīja atkritumus ceļmalās. Pie jaunās kapličas uzstādīts brīvi pieejams ūdens avots. Zasas pagastā sakopta teritorija pie Zasas baznīcas, Cukurkalniņš, Zasas vidusskolas apkārtne un sporta laukums. Amatniecības centra „Rūme” teritorijā tika stādītas eglītes. Liepu ciematā tika sakopta Meža muzeja teritorija, ierīkoti ārstniecības augu stādījumi. Sakopti tika arī Staģu kapi. Informāciju sagatavoja Jēkabpils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis Autora foto

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=20405