Jēkabpils biedrības prezentē pašvaldībai pērn realizētos projektus
Pievienots: 10.04.2015 17:21

rsz_nvo_sanaksme.jpg
Jēkabpils pilsētas domē ik pavasari notiek pasākums, kura laikā pilsētas nevalstiskās organizācijas prezentē iepriekšējā gadā realizētos projektus, kurus finansiāli atbalstījusi pašvaldība. Sanāksmē gan nepiedalījās visas biedrības, kuras guvušas pašvaldības atbalstu. Jēkabpils pilsētas pašvaldība apsver iespēju to noteikt par obligātu pasākumu, jo domei ir svarīgi pārliecināties, ka piešķirto naudu biedrības tērējušas lietderīgi. Tāpat šāda sanāksme ir iespēja nevalstiskajām organizācijām iepazīt citai citu, kā arī mācīties no kolēģu kļūdām un pozitīvās pieredzes. Analizējot nevalstisko organizāciju pērn paveikto, Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Raščevskis atzīst, ka projekti bijuši ļoti lietderīgi: „Manā skatījumā, šie projekti ir ļoti svarīgi un ļoti vajadzīgi, sākot ar pensionāru apvienību projektiem, kur atbalsts nonāk tam, lai veicinātu veco ļaužu aktivitāti, beidzot ar pirmo projektu, ko šodien prezentēja. Tas bija jauniešu projekts. Ir svarīgi, lai jau no skolas gadiem jaunieši iesaistītos sabiedriskajās aktivitātēs.” Jēkabpils pilsētas pašvaldība no pērn iesniegtajiem 28 projektiem finansiāli atbalstīja 12 tā dēvētos mazos projektus, piešķirot to realizācijai nedaudz vairāk nekā 10 tūkstošus eiro, kā arī sešus ārējos jeb tā saucamos lielos projektus, piešķirot vairāk nekā 8660 eiro. Projektu realizācijas laikā tika īstenoti tādi pasākumi kā pensionāru izglītošana, gan izklaidējoši, gan izglītojoši pasākumi jauniešiem, mazākumtautību saliedēšana un sabiedrības iepazīstināšana ar dažādu tautu kultūru, kā arī citas aktivitātes. Pozitīva tendence ir jauniešu iesaistīšanās nevalstiskajā sektorā. Piemēram, pērn savu pirmo projektu realizēja jauniešu biedrība „Izaicini sevi”. Biedrības „Izaicini sevi” valdes locekle Laura Kancāne stāsta: „Mēs nodibinājām biedrību pirms trim gadiem, bet aktīvi sākām strādāt pagājušogad. Mūsu mērķauditorija ir bērni un jaunieši. Mēs organizējam nometnes, pasākumus, laivu braucienus un velobraucienus. Pagājušogad taisījām arī orientēšanās sacensības Jēkabpils pilsētas jauniešiem. Sākotnējā ideja bija parādīt jauniešiem to, cik daudz interesantu vietu ir mūsu pilsētā, jo ikdienā mēs tām skrienam garām. Mēs jauniešiem devām dažādus uzdevumus, viņiem bija jāatrod dažādas vēsturiskas vietas un detaļas no ēkām. Atrodot šīs vietas, viņiem bija jāizpilda kāds uzdevums, piemēram, interesanti jānofotografējas.” Biedrības valdes locekle Laura Kancāne atzīst, ka sadarbību ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību vērtē ļoti pozitīvi, jo vēl nepieredzējusī biedrība saņēma daudzpusīgu palīdzību no pašvaldības speciālistiem: „Pašvaldības pārstāvji bija ļoti atsaucīgi. Es zvanīju un uzdevu jautājumus gan pirms projekta īstenošanas, gan arī projekta sagatavošanas laikā. Man bija daudz jautājumu arī pēc tam par atskaišu nodošanu, jo bija neskaidrības, kā un kas jādara, bet pašvaldības speciālisti bija ļoti atsaucīgi.” Pēdējo gadu laikā Jēkabpilī ievērojami uzlabojusies gan pašu nevalstisko organizāciju darbība, gan biedrību sadarbība ar pašvaldību. Jau gadiem ilgi biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”, kas ikdienā sniedz palīdzību nevalstiskajām organizācijām, ir uzstājusi, ka pilsētā nepieciešams kāds, kas koordinē biedrību darbību un sadarbību ar pašvaldību. Šā gada martā Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu ar iepirkuma konkursa vienīgo dalībnieku un uzvarētāju – „Jēkabpils NVO resursu centru”. Tas paredz, ka „Jēkabpils NVO resursu centrs” turpmāk koordinēs pilsētas biedrību darbību un sadarbību ar pašvaldību. Līgumcena ir 19 200 eiro, un līgums noslēgts uz diviem gadiem. „Jēkabpils NVO resursu centra” valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko atzīst, ka tas ir ilgi gaidīts solis, kas ļaus attīstīt NVO sektoru pilsētā. Agita Pleiko atzīst, ka arī līdz šim organizācija ir aktīvi sniegusi palīdzību citām biedrībām un bijusi kā starpnieks starp domi un nevalstisko sektoru un ir patīkami, ka tagad šis darbs no pašvaldības puses tiks atbalstīts arī finansiāli. Tas ļaus vēl vairāk attīstīt nevalstisko organizāciju sektoru, gan veidojot saikni ar pilsētas domi, gan veicinot pašu biedrību sadarbošanos savā starpā. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=20329