Jēkabpils Sociālais dienests piedāvā divus jaunus pabalstus
Pievienots: 03.03.2015 17:46

rsz_socdienests.jpg
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālais dienests piedāvā virkni pabalstu dažādām iedzīvotāju kategorijām. Šogad saglabāti visi līdzšinējie sociālie pabalsti, kā arī nākuši klāt divi jauni – ikmēneša pabalsts aizgādņiem un dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bāreņiem. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta juriste Inga Pučka informē, ka pabalsts aizgādņiem nav obligāts, tā ir katras pašvaldības izvēle – tādu ieviest vai nē. Jēkabpils pilsētas pašvaldība izvēlējusies pabalstu ieviest, tādējādi sniedzot atbalstu personām, kuras Jēkabpils bāriņtiesa iecēlusi par aizgādņiem vai pagaidu aizgādņiem. Pabalsti tiek sniegti par tām aizgādniecībā esošajām personām, kas deklarētas Jēkabpils pilsētas pašvaldībā vai bijušas deklarētas pašvaldībā līdz nonākšanai pansionātā vai specializētajā ārstniecības iestādē. Inga Pučka stāsta: „Pabalsta apmērs tiek diferencēts atkarībā no tā, vai aizgādnībā esošā persona dzīvo savā mājvietā vai institūcijā. Ja viņa dzīvo savā mājvietā, tad pabalsts ir 30 eiro mēnesī, savukārt, ja šī persona uzturas vai nu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, vai specializētajā ārstniecības institūcijā, tad pabalsta apmērs ir tikai 15 eiro mēnesī.” Ja vienai personai ir vairāki aizgādņi, tad pabalsts tiek sadalīts proporcionāli aizgādņu skaitam. Jēkabpils Sociālā dienesta juriste skaidro, ka pašvaldībā ir aptuveni 45 aizgādņi. Lai saņemtu pabalstu, aizgādnim jāierodas Jēkabpils Sociālajā dienestā, līdzi ņemot tiesas nolēmumu par to, ka viņš iecelts par aizgādni, un jāraksta iesniegums. Pieteikties pabalsta saņemšanai aizgādņi var trešdienās un ceturtdienās Jēkabpils Sociālajā dienestā, 411.kabinetā. Savukārt otrs pabalsts, kas arī stājies spēkā ar šā gada 1.janvāri, ir dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bāreņiem. Inga Pučka skaidro, ka šo pabalstu var saņemt tie pilngadīgie bāreņi, kuri savulaik ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu bijuši ievietoti bērnu aprūpes institūcijā: „Šo pabalstu tiesīgs saņemt bārenis vecumā līdz 24 gadiem, ja viņš nedzīvo sociālajā mājā vai dzīvoklī, kam piešķirts šāds statuss, ja viņš nesaņem dzīvokļa mājokļa pabalstu, ko mēs piešķiram trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām, kā arī, ja viņš neatrodas pilnā valsts apgādībā, respektīvi, vai nu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, vai ar brīvības atņemšanu saistītā institūcijā. Maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs ir 35 eiro mēnesī, savukārt apkures periodā tas atkarīgs no tā, vai bārenis dzīvo dzīvojamā platībā, kurai ir centralizēta apkure, vai dzīvojamā platībā, kurai ir malkas apkure. Ja ir centralizētā apkure, pabalsts ir 80 eiro, bet, ja ir malkas apkure, tad 60 eiro. Mūsu saistošo noteikumu izpratnē apkures periods ir no oktobra līdz aprīlim ieskaitot.” Jāpiebilst, ka, lai saņemtu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta pabalstu, bārenis var mitināties jebkurā citā pašvaldībā Latvijas teritorijā, galvenais, lai lēmumu par ārpusģimenes aprūpes piešķiršanu būtu pieņēmusi Jēkabpils bāriņtiesa. Pabalstu nav tiesīgs saņemt bārenis, kurš uzņemts dzīvokļu rindā. Precīzu bāreņu skaitu Jēkabpils Sociālais dienests nevar nosaukt, bet viņu nav vairāk par 100. Lai saņemtu pabalstu, bārenim personīgi jāierodas Jēkabpils Sociālajā dienestā, līdzi ņemot dokumentus, kas apliecina tiesības mitināties konkrētā dzīvojamā platībā, kā arī komunālo maksājumu apliecinošus dokumentus par iepriekšējiem trim mēnešiem. Vispirms jāpiesaka numuriņš, un tad bārenim būs tiesības ierasties Sociālajā dienestā konkrētā dienā un konkrētā laikā, lai aprēķinātu pabalstu. Jēkabpils Sociālā dienesta vadītājs Juris Tužikovs skaidro, ka kopumā pabalstu saņēmēju skaitam ir tendence palielināties. Vizuālu priekšstatu par to, cik daudzi Jēkabpilī saņem sociālo palīdzību, var gūt, apskatot klientu mapes, kas aizņem veselu telpu. Pašlaik Sociālā dienesta klientu skaits sasniedz pusotru tūkstoti. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetā sociālajiem pabalstiem kopā paredzēti 644 400 eiro. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=20160