Jēkabpilieši aicināti pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm
Pievienots: 13.01.2015 10:34

nekustamais_ipasums.jpg
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmējus pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm 2015.gadā. Fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Jēkabpils pilsētā, var pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atlaides saņemšanai. Nodokļa atlaidēm var pieteikties fiziskas personas, kam piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, personas, kas vecākas par 70 gadiem, kā arī cilvēki ar I vai II grupas invaliditāti, kam vismaz vienu gadu deklarētā dzīvesvieta bijusi noteiktajā nekustamajā īpašumā. Nodokļa atlaidēm var pieteikties arī uzņēmēji, kas 2015.gada vasarā nodarbinās Jēkabpils vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētā, komersanti, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatdarbība, Jēkabpilī reģistrētie komersanti, kuri sev piederošās ēkās veic uzņēmējdarbību (izņemot azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu) un 2014.gadā nodarbināja vismaz sešus Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus, kā arī 2014.gadā izveidotie komersanti, kas 2014.gadā vidēji nodarbinājuši ne mazāk kā sešus darbiniekus. Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā ir jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda informācija par nodokļa maksātāju, nekustamā īpašuma objekta adrese un kadastra numurs, kā arī jānorāda atlaides saņemšanas pamatojums. Iesnieguma veidlapa pieejama Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, kā arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=19933