Izstrādāts Līvānu industriālās zonas attīstības tehniski ekonomiskais pamatojums
Pievienots: 23.11.2012 10:18

livanu_gerbonis.jpg
Līvānu novada dome sadarbībā ar novada uzņēmējiem un firmu SIA „Firma L4” pabeigusi Līvānu pilsētai pieguļošās industriālās teritorijas infrastruktūras attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrādi, informē Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļa. Līvānu industriālā zona aiz dzelzceļa aizņem ap 140 hektāru lielu teritoriju, kas pēc 2014.gada iekļausies Līvānu pilsētas robežās. TEP izstrādāts ar mērķi definēt tādu infrastruktūras sakārtošanas programmu, kas sekmētu tur strādājošo komersantu uzņēmējdarbību un radītu priekšnoteikumus jaunu uzņēmēju piesaistīšanai. Izvirzot teritorijas labiekārtošanas prioritātes, ņemts vērā uzņēmēju viedoklis, aptaujājot viņus par nepieciešamajiem darbiem industriālajā zonā. Tās attīstība plānota vairākos posmos. Pirmajā kārtā kā prioritātes ir izvirzītas: Celtniecības ielas (1,920 km) un Stirnu ielas atzara (0,680 km) pilna rekonstrukcija; Ietvju, veloceliņa (kopā 0,580 km) un apgaismojuma pārbūve Fabrikas ielā; Ūdensapgādes tīklu izbūve 3,725 km un kanalizācijas tīklu izbūve 3,160 km garumā; Energoapgādes tīkla rekonstrukcija. Nākamais solis pēc tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes būs Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaiste, lai teritoriju sakārtotu. Tas tiks īstenots nākošajā plānošanas periodā – no 2014.gada. Jau tagad Līvānu novada uzņēmējdarbības vides kontekstā industriālajai zonai ir milzīga nozīme, jo tajā strādā ap tūkstoti cilvēku jeb 10,6 procenti no darbspējīgajiem Līvānu novada iedzīvotājiem. Industriālajā zonā strādājošo uzņēmumu apgrozījums veido aptuveni 35 – 45 procentus no visu Līvānu novadā reģistrēto uzņēmumu kopējā apgrozījuma. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=16240