Krustpilieši protestē pret ķīmiskās ražotnes celtniecību
Pievienots: 09.11.2005 18:31

Šonedēļ beidzās atsauksmju iesniegšanas termiņš par būvniecības ieceri koagulanta jeb ķīmiskai ražotnei Jēkabpilī, Enerģijas ielā 15. Jēkabpils Tautas namā notika SIA "ALLAT un VL" iecerētās koagulantu ražotnes būvniecības publiskās apspriešanas noslēguma sanāksme. Tajā krustpilieši diskusijas dalībniekiem pauda bažas, ka ražotne var nodarīt būtisku kaitējumu videi un cilvēkiem. Jēkabpils Krustpils daļas iedzīvotāji viennozīmīgi izteicās “pret” šādas ražotnes būvniecību pilsētas teritorijā. Izskanēja arī jautājums, kur vēl Baltijā ir līdzīga ražotne, uz kuru atbilde netika saņemta. Iedzīvotājus nepārliecināja nedz topošā uzņēmuma vadības, nedz projektētāju, nedz arī zinātnieka viedoklis, ka ražotne būs droša un kaitīgumu neradīs. Zemes īpašums, kur paredzēts būvēt uzņēmumu SIA "ALLAT un VL" pieder pašvaldībai, bet ir jau iznomāts. Apmeklējot teritoriju tika noskaidrots, ka jau šobrīd, vēl pirms atļaujas būvēt ražotni, teritorija Enerģijas ielā 15 ir nožogota, izvietotas zīmes – “Privātīpašums” un “Aizliegts iebraukt”, tur strādā sargs, teritoriju sargā arī suns. Teritorija, kur iepriekš atradās Jēkabpils siltumtīklu katlumāja ir nesakopta un piedrazota. Tās apkārtējā vide ir piesārņota, daudzviet uz augsnes redzams mazuts. Topošās ražotnes īpašniekiem nāksies teritoriju labiekārtot un augsni atveseļot, kas prasīs ne mazums līdzekļu. Tāpēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmē pamatots bija topošā uzņēmuma vadības jautājums, kāpēc jēkabpiliešus nesatrauc šeit piesārņotā un sagandētā vide, kas nodara lielāku kaitējumu nekā Eiropas savienības standartiem atbilstoša, sertificēta ražotne. Diemžēl diskusijā tikpat kā nepiedalījās Jēkabpils domes deputāti un vadība. Īsu brīdi sanāksmi apmeklēja domes attīstības komisijas vadītājs Broņislavs Ivanovskis, taču viņš savu viedokli publiski neizteica. Sanāksmes dalībnieki izteica pārmetumus, ka Jēkabpils domes vadībai, tajā skaitā trim priekšsēdētāja vietniekiem, kā arī deputātiem neinteresē jēkabpiliešu viedoklis un viņi pat nav uzskatījuši par vajadzīgu ierasties uz publisko apspriešanu un atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem. Izskanēja arī pārmetums, ka kārtējo reizi novārtā atstāta Jēkabpils Krustpils daļa, jo arī sanāksme notiek Jēkabpils nevis Krustpils pusē, lai gan diskutējamais jautājums tieši skarot krustpiliešus. Jēkabpils domes galvenā arhitekte Ineta Buka skaidro, ka galīgo lēmumu – būvēt ražotni vai nē, pieņems domes deputāti. Domes sēdē, kur lems par šo jautājumu, aicināti piedalīties arī diskusijas dalībnieki. Tomēr krustpiliešu attieksme bija skeptiska un viņi prognozēja, ka deputāti lems ne par labu viņu interesēm. Turklāt, kā zināms domes sēde nav diskusiju klubs un nav pārliecības, ka krustpiliešus deputāti uzklausīs. Domē sabiedriskās apspriešanas laikā saņemti četri atsevišķu personu iesniegumi un četras atklātās vēstules. Tās parakstījuši 413 Jēkabpils iedzīvotāji. To vidū ir vairāki Jēkabpils 3.vidusskolas skolotāji, Tuberkulozes slimnīcas personāla darbinieki un pacienti, kā arī paredzētās būvvietas tuvāko māju iedzīvotāji. Iesniegumos un vēstulēs izteiktas bažas par ražošanas procesā izmantojamo ķīmisko vielu kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Paredzmas, ka lēmumu atļaut vai neatļaut koagulanta ražotnes celtniecību, Jēkabpils domes deputāti skatīs nākamajā domes sēdē.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=1432