Jaunieši veido jaunatnes politiku Līvānu novadā
Pievienots: 10.06.2011 17:23

IMG_5761.jpg
Jaunieši no Līvānu novada aktīvi piedalās Līvānu novada jaunatnes politikas rīcības programmas izstrādē. 8.jūnijā Līvānos norisinājās plānošanas seminārs jauniešiem, kura laikā tikās 13 novada jaunieši, lai izteiktu savu viedokli un priekšlikumus Līvānu novada jaunatnes politikas rīcības programmai 2011-2013, kuru šobrīd izstrādā Līvānu bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar domes speciālistiem un jaunatnes pārstāvi, veidojot darba grupu 5 cilvēku sastāvā. Semināra laikā jaunieši izvērtēja 3 tematiskos blokus: Jauniešu informētība un jaunatnes informācijas sistēma, Jauniešu brīvais laiks un Jauniešu iniciatīvas un līdzdalība. Katrā tēmā tika aktualizētas 4 galvenās problēmas un piedāvāti vairāki reāli risinājumi un priekšlikumi to novēršanai. Dalībnieki izstrādāja arī vīziju, rīcības programmas virsmērķi – kādam jābūt Līvānu novada jaunietim pēc 7 gadiem. Darbs bija produktīvs un rezultātā tapa 2 varianti, kas tālāk tiks nodoti jauniešu vērtēšanai sociālajos tīklos. Savukārt 13. jūnijā plkst.15:00 Līvānu bērnu un jauniešu centrā norisināsies darba ar jaunatni starpnozaru speciālistu un NVO sektora tikšanās, lai pārskatītu visu programmu kopumā un sniegtu pēdējos ierosinājumus tās pilnveidei. Uz tikšanos aicināti visi interesenti, informēja Līvānu bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Inga Zvaigzne – Sniķere.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=13517