Jēkabpils novads ir izsludinājis Nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursu
Pievienots: 11.04.2011 16:16

nvo2.jpg
Jēkabpils novads ir izsludinājis Nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursu. Tā mērķis ir atbalsta sniegšana Jēkabpils novadā reģistrētām NVO un NVO, kas veic pastāvīgu darbību Jēkabpils novadā, kā arī kultūras, izglītības, sporta, vides aizsardzības, sociālās sfēras aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem. Atbalsts NVO iniciatīvām nedrīkst pārsniegt Ls 300,- un 90% no aktivitātes kopējā budžeta. Dome ir izvirzījusi arī prioritārās jomas atbalsta sniegšanai, un tās būs – atbalsta pasākumi bērniem, pasākumi jauniešiem, veselīgs dzīvesveids un sports pieaugušajiem, mūžizglītības un kultūras aktivitātes, kā arī sociālās sfēras atbalsta pasākumi. Lai piedalītos projektu konkursā nevalstiskajai organizācijai ir jāiesniedz projekta pieteikums un izmaksu tāme, organizācijas reģistrācijas apliecības kopija, apliecinājums par līdzfinansējuma avotiem, organizācijas vadītāja un projekta koordinatora CV, ja nepieciešams arī speciālistu CV. Nevalstiskās organizācijas projektus var iesniegt līdz kārtējā gada 15.maijam Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, aizzīmogotā aploksnē ar norādi „NVO projektu konkursam”.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=13212