Jēkabpils pilsētas pašvaldība par 20 000 latu izstrādās jaunus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus
Pievienots: 14.01.2011 17:02

dokumenti.jpg
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aizvadītā gada nogalē uzsākusi realizēt projektu „teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”. Tā izmaksas ir 20 tūkstoši 68 lati, ko pilnībā sedz Eiropas Savienības sociālais fonds. Jēkabpils pilsētas pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Sandra Gogule stāsta, ka plāna izstrāde nepieciešama, lai varētu laicīgi sagatavoties 2014. - 2020. gada plānošanas periodam, jo iepriekšējais attīstības plānošanas dokuments Jēkabpils pašvaldībā izstrādāts līdz 2013. gadam. Turklāt tajā nav ietvertas bijušās Jēkabpils rajona padomes pakļautībā esošās iestādes, kas tagad ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības pakļautībā, piemēram, slimnīca, interešu izglītības iestādes, u.c. Jēkabpils pilsēta ir ieguvusi arī reģionālās nozīmes statusu. Jēkabpils pilsētas attīstības programmu veido pilsētas esošās situācijas un SVID analīze, stratēģiskā daļa un investīciju plāns. „Mēs piesaistīsim ekspertu komandu, kas novērtēs esošās programmas darbības rezultātus, vai mēs esam sasnieguši izvirzītos mērķus, kādas bija iespējas un tendences, kur vajadzētu pielikt vairāk pūles, lai izvirzītu savus sasniegtos mērķus. Varbūt ir parādījušās kādas jaunas lietas, kam vajadzētu pievērst uzmanību un atvēlēt vairāk finanšu līdzekļus. Lai izplānotu nākošos plānošanas dokumentus, tiks veidotas darba grupas," pastāstīja Sandra Gogule. Plānošanas dokumentos plānots iekļaut aktualizētu informāciju par uzņēmējdarbības, kultūras, tūrisma, izglītības un citām jomām, lai noteiktu jaunas pilsētas attīstības prioritātes. „Mūsu vīzijā, esošajā attīstības programmā uzsvars ir likts uz loģistikas centru, tad patlaban redzam, ka šajā jomā neesam pavirzījušies uz priekšu nemaz. Tāpēc rodas jautājums – varbūt mums ir kāda cita prioritāte, kas būtu jāizvirza?” sacīja Sandra Gogule. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti arī speciālisti, kas veiks dažādu rādītāju uzskaiti un analīzi, kā arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtēšanu, un diskusijās piedalīsies NVO pārstāvji. „Šis projekta finansējums bija iecerēts, lai pašvaldības varētu stiprināt savu kapacitāti, jo to darbiniekiem bieži pietrūkst spēju, laika, resursu, kas kavē šo plānošanas dokumentu izstrādi kvalitatīvi un savlaicīgi. Tāpēc šī nauda tiek novirzīta speciālistu piesaistei," pastāstīja Sandra Gogule. Projekta ietvaros notiks arī iedzīvotāju anketēšana par viņu redzējumu par aktuālajām problēmām un potenciālajām attīstības tendencēm, kā arī sabiedriskā apspriešana. Projektu plānots īstenot līdz 2012. gada 30. septembrim.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=12809